NOVA - Politické hnutie

Povinné údaje

Základné údaje

NOVA
politické hnutie registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: OVVS 3-2012/026618
Sídlo: Palárikova 31, 811 04 Bratislava
IČO: 42265606
DIČ: 2023660540
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2922884905/1100
IBAN: SK3311000000002922884905

Stanovy hnutia

Stanovy hnutia NOVA prijaté na rokovaní Snemu dňa 24.01.2015 v Trnave

Počet členov

Počet členov k 31.12.2018: 759
Počet členov k 31.12.2015: 853
Počet členov k 31.12.2014: 1220
Počet členov k 31.12.2013: 1077
Počet členov k 30.06.2013: 922
Počet členov k 31.03.2013: 596
Počet členov k 31.12.2012: 323

Financovanie

Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2022
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2021
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2020
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2019
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2018
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2017
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2016
Prehľad nákladov tretej strany na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2015
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2014