NOVA - Politické hnutie

Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2021

Suma 2 000,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Anna Andrejuvová; trvalé bydlisko: Bratislava, L. Svobodu 38, PSČ: 811 02

Suma 2 656,44 EUR, bezodplatné plnenie (poskytnutie bezodplatnej služby)
meno a priezvisko: Maroš Baľo; trvalé bydlisko: Poprad, Dostojevského 4684/75, PSČ: 058 01

Politické hnutie NOVA so sídlom Palárikova 31, 811 04 Bratislava; IČO: 42265606 oznamuje, že v kalendárnom roku 2021 neprijalo žiaden peňažný alebo nepeňažný dar ani iné ďalšie bezodplatné plnenie.