NOVA - Politické hnutie

Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2017

Suma 7 000,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Tomáš Oparty; trvalé bydlisko: Bratislava, Palárikova 31, PSČ: 811 04

Suma 5 500,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Michal Šula; trvalé bydlisko: Bratislava, Šintavská 10, PSČ: 851 05

Suma 5 000,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Ľudovít Tóth; trvalé bydlisko: Bratislava, Leškova 6, PSČ: 811 04

Suma 4.907,68 EUR, bezodplatné plnenie (poskytnutie bezodplatnej služby)
meno a priezvisko: Maroš Baľo; trvalé bydlisko: Poprad, Dostojevského 4684/75, PSČ: 058 01