NOVA - Politické hnutie

Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2022

Suma 3 046,40 EUR, bezodplatné plnenie (poskytnutie bezodplatnej služby)
meno a priezvisko: Maroš Baľo; trvalé bydlisko: Poprad, Dostojevského 4684/75, PSČ: 058 01

Suma 46 298,44 EUR, bezodplatné plnenie (poskytnutie bezodplatnej služby)
obchodné meno: Effectivity s.r.o.; IČO: 35 852 160; sídlo: Bratislava, Rusovská cesta 9, PSČ: 851 01

Politické hnutie NOVA so sídlom Palárikova 31, 811 04 Bratislava; IČO: 42265606 oznamuje, že v kalendárnom roku 2022 neprijalo žiaden peňažný alebo nepeňažný dar ani iné ďalšie bezodplatné plnenie.