NOVA - Politické hnutie

Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2014

Suma 400,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Pavol Biksadský; trvalé bydlisko: Veľké Leváre, Závodská 729, PSČ: 908 73

Suma 662,82 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Anna Šmehilová; trvalé bydlisko: Nitra, Ďumbierska 7, PSČ: 949 01

Suma 800,00 EUR, finančný dar (čiastočné plnenie z celkovej zmluvnej sumy 4.800,- eur)
meno a priezvisko: Jana Žitňanská; trvalé bydlisko: Bratislava, Kozia 26, PSČ: 811 03

Suma 1 000,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Juraj Miškov; trvalé bydlisko: Bratislava, Prešernova 4, PSČ: 811 02

Suma 1 120,00 EUR, bezodplatné plnenie (rozdiel medzi cenou veci poskytnutou a dojednanou)
meno a priezvisko: Vladimír Dolinay; trvalé bydlisko: Bratislava, Topoľčianska 12, PSČ: 851 02

Suma 1 377,80 EUR, bezodplatné plnenie (rozdiel medzi cenou veci poskytnutou a dojednanou)
meno a priezvisko: Gábor Grendel; trvalé bydlisko: Bratislava, Vazovova 15, PSČ: 811 07

Suma 3 000,00 EUR, finančný dar
meno a priezvisko: Invest me2 s.r.o.; trvalé bydlisko: Bratislava, Konventná 9, PSČ: 811 03

Suma 5 000,00 EUR, finančný dar
meno a priezvisko: Peter Petrička; trvalé bydlisko: Bratislava, Novosvetská 49, PSČ: 811 04

Suma 6 000,00 EUR, finančný dar
meno a priezvisko: Gábor Grendel; trvalé bydlisko: Bratislava, Vazovova 15, PSČ: 811 07

Suma 16 800,00 EUR, bezodplatné plnenie (výpožička hnuteľnej veci)
meno a priezvisko: PP Rent Cars, s.r.o.; trvalé bydlisko: Bratislava, Záhradnícka 46, PSČ: 821 08

Suma 30 000,00 EUR, finančný dar
meno a priezvisko: Juraj Miškov; trvalé bydlisko: Bratislava, Prešernova 4, PSČ: 811 02

Suma 50 000,00 EUR, finančný dar
meno a priezvisko: Jozef Kollár; trvalé bydlisko: Viničné, Orechová 703, PSČ: 900 23

Suma 64 693,50 EUR, bezodplatné plnenie (prevzatie dlhu)
meno a priezvisko: Martin Barto; trvalé bydlisko: Bratislava, Godrova 1, PSČ: 811 06