NOVA - Politické hnutie

Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2015

Suma 9 000,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Ľudovít Tóth; trvalé bydlisko: Bratislava, Radlinského 36, PSČ: 811 07

Suma 5 400,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Tibor Hlavatý; trvalé bydlisko: Marianka, Karpatská 122, PSČ: 900 33

Suma 5 000,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Tomáš Oparty; trvalé bydlisko: Bratislava, Palárikova 31, PSČ: 811 04

Suma 2 300,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Marcel Klimek; trvalé bydlisko: Bratislava, Magurská 5A, PSČ: 831 01

Suma 2 100,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Radovan Ondrejka; trvalé bydlisko: Lipt.Sliače, Tichá 1709/40, PSČ: 034 84

Suma 1 000,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Marián Sičák; trvalé bydlisko: Ružomberok, Zarevúca 257/21, PSČ: 034 01

Suma 1 000,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Gábor Grendel; trvalé bydlisko: Bratislava, Vazovova 2740/15, PSČ: 811 07

Suma 820,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Vladimír Škola; trvalé bydlisko: Trenčín, Soblahovská 23, PSČ: 911 01

Suma 500,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Ján Lazar; trvalé bydlisko: Bratislava, Wilsonova 2, PSČ: 811 07

Suma 4 000,00 EUR, finančný dar (čiastočné plnenie z celkovej zmluvnej sumy 4.800,- eur)
meno a priezvisko: Jana Žitňanská; trvalé bydlisko: Bratislava, Kozia 26, PSČ: 811 03

Suma: 6 000 EUR, finančný dar
meno darcu: Tomáš Kizak; trvalé bydlisko: Košická 24, 066 01 Humenné

Suma 10 000 EUR, finančný dar
meno darcu: Maroš Baľo; trvalé bydlisko: Dostojevského 4684/75, 058 01 Poprad

Suma 9 800,00 EUR, bezodplatné plnenie (výpožička hnuteľnej veci)
obchodné meno: PP Rent Cars, s.r.o.; sídlo: Bratislava, Záhradnícka 46, PSČ: 821 08