Základné údaje

NOVA
politické hnutie registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: OVVS 3-2012/026618
sídlo: Palárikova 31, 811 04 Bratislava
IČO: 42265606
DIČ: 2023660540
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.; číslo účtu: 2922884905/1100

Stanovy hnutia

Stanovy prijaté na rokovaní Republikovej rady dňa 15.06.2013 (PDF)
Stanovy prijaté ustanovujúcim snemom hnutia dňa 18.11.2012 (PDF)
Stanovy prijaté prípravným výborom hnutia dňa 18.10.2012 (PDF)

Počet členov

Počet členov k 31.12.2015: 853
Počet členov k 31.12.2014: 1220
Počet členov k 31.12.2013: 1077
Počet členov k 30.06.2013: 922
Počet členov k 31.03.2013: 596
Počet členov k 31.12.2012: 323

Financovanie

Prehľad nákladov na volebnú kampaň podľa § 7 zákona č. 181/2014 Z.z. - voľby do OSO 2018
Prehľad nákladov na volebnú kampaň podľa § 7 zákona č. 181/2014 Z.z. - voľby do OSK 2017
Prehľad nákladov na volebnú kampaň podľa § 8 ods. 14 zákona č. 181/2014 Z.z.
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2017
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2016
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2015
Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2014
Darcovia IV/2015
Darcovia III/2015
Darcovia II/2015
Darcovia I/2015
Darcovia IV/2014
Darcovia III/2014
Darcovia II/2014

Darcovia I/2014
Darcovia IV/2013
Darcovia III/2013
Darcovia II/2013
Darcovia I/2013
Darcovia 2012

Etický kódex

Eticky kódex člena a nominanta politického hnutia NOVA pre výkon verejnej funkcie, ktorý bol prijatý Republikovou radou NOVA dna 28.9.2013 nájdete tu:
Stiahnuť etický kódex