NOVA - Politické hnutie

Kontakt

NOVA
politické hnutie registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: OVVS 3-2012/026618
Sídlo: Palárikova 31, 811 04 Bratislava
IČO: 42265606
DIČ: 2023660540
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2922884905/1100
IBAN: SK3311000000002922884905

E-mail:
[email protected]
[email protected]