Záznam z tlačovej besedy 2. septembra 2012. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú.

Tlačová beseda tlmočená do posunkového jazyka