Katastrofálny stav justície, ktorej dôveryhodnosť je najnižšia v histórii, novela Ústavy SR z dielne Smeru a KDH nevyrieši. Hnutie NOVA preto v rámci rozpravy navrhne opatrenie, ktoré môže zo systému raz a navždy vyradiť sudcov, ktorí majú problémy s korupciou a s kontaktami s podsvetím: povinnú bezpečnostnú previerku Národného bezpečnostného úradu na najvyšší stupeň, prísne tajné.

"Sudcovia by mali mať povinnosť preukázať nielen odbornú spôsobilosť, ale aj svoj charakter. Ten je podľa nás pre výkon funkcie ešte dôležitejší, ako len samotná znalosť zákonov" - zdôvodnil svoj návrh poslanec hnutia NOVA Daniel Lipšic.

K novele Ústavy SR preto D. Lipšic predloží pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by mali všetci sudcovia do troch rokov požiadať NBÚ o previerku na stupeň prísne tajné. V prípade, že ju nedostanú, budú sa môcť odvolať na príslušný parlamentný výbor (pre preskúmanie rozhodnutí  NBÚ) a ak ani tam neuspejú, rozhodnutie o neudelení previerky budú môcť napadnúť na Najvyššom súde SR.

"Na jednej strane takto dokážeme zo systému vyradiť bezcharakterných sudcov a na strane druhej každému, kto nedostane previerku, dávame dostatočný priestor na prípadné odvolanie, aby nemal pocit, že o ňom rozhodol niekto svojvoľne, tak ako to teraz navrhujú kolegovia zo Smeru a KDH v prípade previerok, ktoré má robiť Súdna rada" - uzavrel Lipšic.

Nepožiadanie o previerku alebo jej neudelenie bude podľa návrhu hnutia NOVA znamenať zánik funkcie sudcu.