Hnutie NOVA víta rozhodnutie primátora Bratislavy Milana Ftáčnika obrátiť sa na súd v prípade spoplatnených parkovísk pred nemocnicami. Týmto rozhodnutím totiž po vyše mesiaci vyhovel žiadosti poslancov hnutia NOVA z rokovania mestského zastupiteľstva z 30. januára tohto roka (Uznesenie č. 1392/2014), ktoré znie: "Mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy podniknúť právne kroky podaním predbežného opatrenia na súd, nakoĺko na čiernej stavbe dochádza k bezpracnému obohacovaniu nájomcu vyberaním parkovného na pozemku hlavného mesta SR Bratislavy a týmto tento stav zastaviť." Hnutie NOVA bude proti spoplatneniu parkovísk pred nemocnicami bojovať nielen v mestskom zastupiteľstve, ale aj na pôde Národnej rady SR. Jeho poslanci predložia zákon, ktorý neodôvodnené obohacovanie na nemocničných parkoviskách zakáže.
Katarina Augustinič predsedníčka Krajského koordinačného centra NOVA v Bratislave