Hnutie NOVA navrhne doplnenie volebného kódexu o možnosť voliť aj na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí. „V zahraničí pracujú alebo študujú státisíce slovenských občanov, ktorým chceme umožniť, aby mohli v prezidentských a parlamentných voľbách odovzdať svoj hlas na slovenskom veľvyslanectve,“ hovorí Daniel Lipšic, predseda hnutia NOVA. Volebný kódex, ktorý je v parlamente pred druhým čítaním, prináša veľa dôležitých zmien, ale na uľahčenie voľby pre občanov za hranicami nemyslí. „Je dôležité umožniť našim občanom za hranicami ovplyvniť politické dianie vo svojej vlasti. Zlepšuje to ich väzbu na rodnú krajinu a zvyšuje to šancu, že sa budú chcieť vrátiť a nájdu uplatnenie doma,“ dodáva Robert Žitňanský, člen Výkonného výboru NOVA. Občania SR môžu v zahraničí voliť aj dnes poštou, ale ide o administratívne veľmi zložitú procedúru a táto možnosť sa týka len parlamentných volieb. Možnosť voliť na ambasádach v zahraničí dobre funguje v mnohých krajinách sveta, napríklad aj v susednej v Českej republike. „Voľby rozhodujú o tom, akú má Slovensko vládu, či bude upadať alebo bude modernou a prosperujúcou krajinou, takže každý hlas je dôležitý,“ dodáva Daniel Lipšic.