Vláda na svojom nedávnom rokovaní začala posudzovať žiadosti podnikov - zahraničných investorov o poskytnutie investičnej pomoci. Minister hospodárstva ju navrhol poskytnúť v obrovskom objeme vyše 100 mil. EUR. Podľa neho by to malo priniesť 1900 pracovných miest na cca 5-6 rokov. Cena jedného miesta tak vychádza na 50 tis. EUR. Je toto naozaj podpora podnikania  alebo len podplácanie favorizovaných investorov ?
Vo viacerých prípadoch ide o spoločnosti, ktoré už čerpali investičnú pomoc v minulosti. Považujem za sporné, že o pomoc žiadajú podniky, ktoré už pomoc dostali. Vzniká dojem, že investičná pomoc sa stala návykovou a dané, už raz privilegované podniky, by bez nej ani na Slovensku nepodnikali. Ako však majú potom podnikať neprivilegovaní domáci, malí a strední podnikatelia, či živnostníci ? Čítajte viac >>