Dozvedeli sme sa novinku, že nezávislá kontrola spravodajskej služby v čase krízy je nezmyselná. To sme sa dostali poriadne ďaleko...
 
Nezávislý úrad, ktorý kontroluje spravodajské služby, funguje vo viacerých štátoch a s takýmto usporiadaním sú dobré skúsenosti. Ide o štíhly orgán, kde sa vymenuje niekoľko dôveryhodných ľudí (viem si predstaviť, kto by to u nás mohol byť), ktorí by prešli bezpečnostnou previerkou (skončia sa neplodné debaty o tomto). Tí si vytvoria malý aparát, ktorý im umožní efektívne fungovanie. Ten nemôžem mať z povahy veci veľké počty ľudí. Je tu istá podobnosť s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá funguje tiež s malým počtom ľudí. Nevidím dôvod, aby celkové ročné náklady prekročili výrazne 2 mil. €.
Čítajte viac>>