Októbrová vrcholná schôdzka predstaviteľov Únie  nepriniesla žiadne dobré správy ohľadne východiska z pokračujúcej krízy - práve  naopak - schválila koncept tzv. bankovej únie, ako aj pokračovanie v úsilí o ďalšie zdanenie obyvateľov Únie prostredníctvom zdanenia finančných transakcií a  energií.
Ani jeden z týchto významných krokov neposilní konkurencieschopnosť európskych štátov, ani neprispeje ku konsolidácii rozpočtov problematických štátov. Ide len o snahu oddialiť deň, keď sa štáty južného krídla budú musieť pozrieť pravde do očí a urobiť zásadné kroky na obnovenie svojej  konkurencieschopnosti - najmä znížiť platy a dôchodky. Podobne ako baltické štáty v rokoch 2009 a 2010 ...
Čítajte viac >>