Slovensko je placebo krajina. Všetko sa tu deje „akože".Akože tu budujeme sociálny štát - a pritom bude čoskoro väčšina ľudí sociálnymi prípadmi. Akože tu funguje justícia - a v skutočnosti funguje iba pre  „vybraných". Akože tu funguje zdravotníctvo, školstvo - a pritom sú v rozklade. Akože tu podnikajú nejaké finančné skupiny - a pritom iba ako prísavky vysávajú náš spoločný štátny majetok. A tak je to aj so štátnym rozpočtom na rok 2014. Minister financií sa tvári, že akože konsoliduje - ale v skutočnosti vôbec nie.
Najširšiou definíciou pojmu konsolidácia je „usporiadanie vzťahov". V prípade verejných financií (VF) a štátneho rozpočtu (ŠR) ide o usporiadanie príjmových a výdavkových vzťahov štátu. Ak sa konsolidácia neodohráva na oboch stranách ŠR, ide: -       buď o zvyšovanie príjmov (predovšetkým daní) a teda zaťaženia obyvateľstva a podnikov v SR -       alebo - v prípade výdavkov - o šetrenie znižovaním výdavkov.
Čítajte viac>>