Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej opäť neuspela na súde v spore s Novou väčšinou. Krajský súd v Košiciach zamietol jej odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu Košice, ktorý predbežným opatrením zakázal strane N. Mojsejovej: - používať akýkoľvek gramatický tvar spojenia "Nová väčšina" vo svojom názve; - vykonávať úkony smerujúce k zmene jej názvu na názov obsahujúci akýkoľvek gramatický tvar spojenia "Nová väčšina", a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. "Hnutiu Nová väčšina sa s Košicami spájajú zatiaľ iba príjemné spomienky. Najprv to bol vlaňajší ustanovujúci snem, potom rozhodnutie okresného súdu a teraz aj krajského. S potešením sme zobrali jeho rozhodnutie na vedomie" - komentoval verdikt podpredseda Novej väčšiny Gábor Grendel.