A že vy to nepociťujete? Nuž, máte smolu, priatelia. Slovenský futbalový zväz to už od 19. júla tohto roku vie. Ale poďme pekne po poriadku, aby nám to všetkým bolo jasné.
 
Začiatkom tohto roka podpísal minister školstva a aj športu Zmluvu o dotácií pre Slovenský futbalový zväz – hovorme mu familiárne SFZ. Veď patrí sa podporiť, keď náš národný futbal dosahuje také skvelé výsledky [pozri dôkaz]. A aj tých trénerov a ich asistentov treba poriadne zaplatiť [pozri dôkaz]. V zmluve sa vraví, že klauzubovci dostanú 1 097 700 Eur [pozri dôkaz]. A v tej iste zmluve sa vraví, že veru im hádam kúsok prišupnú, ak ujo Kažimír bude dobre gazdovať. A ak sa Slovensku zadarí. A ak daňový poplatník ešte viac poplatí. Potom sa zmení výška dotácie v zmysle zmluvy: „V prípade vydania rozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorými sa zmenia záväzné limity a záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly Poskytovateľa pre oblasť športu na rozpočtový rok 2013, bude dotácia poskytnutá v zmysle a rozsahu týchto zmien“ ...[pozri dôkaz]
Čítajte viac>>