A skôr, ako ma začnete kameňovať... Áno, viem, v každých voľbách ide o zisk v podobe mandátov a nie percent. Hnutie NOVA vo voľbách do VÚC v Bratislavskom kraji nezískalo žiaden mandát poslanca a z tohto pohľadu na výsledok nemožno nahliadať ako na úspech.
Na druhej strane, celkový počet hlasov 51.046, ktorý NOVA v kraji získala predstavuje takmer 13,9% všetkých odovzdaných hlasov. A ak očistíme výsledok o 3 volebné obvody, v ktorých sme nemali žiadneho kandidáta, percentuálny podiel hlasov NOVA na celkovom počte odovzdaných hlasov v Bratislavskom kraji je 14,3%. Pri nízkej 21,65% účasti voličov, z ktorej benefitujú skôr strany so stabilným voličským elektorátom ako nové strany.
Čítajte viac>>