Suma 10 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 14.09.2015
meno darcu: Ing. Maroš Baľo, MBA; trvalé bydlisko: Dostojevského 4684/75, 058 01 Poprad