Hnutie NOVA pripraví podanie na Ústavný súd SR vo veci nesúladu novely Trestného zákona kriminalizujúceho zdravotníckych pracovníkov s Ústavou SR po konzultácii s profesnými združeniami lekárov a zdravotných sestier. Predseda hnutia Daniel Lipšic odštartoval sériu rokovaní s členom prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Milanom Laurincom, predsedom Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marianom Kollárom, predsedníčkou Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monikou Kaveckou (OZ SaPA) a s predsedom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petrom Visolajským. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že možnosť kriminalizácie zdravotníckych pracovníkov po prípadnom vyhlásení krízového stavu vládou SR je mocenským nástrojom, ktorým môže vláda zastrašiť zdravotníckych pracovníkov. Všetci so zúčastnených si uvedomujú, že Vláda SR môže vyhlásiť svojvoľne krízový stav len kvôli tomu, že nemá záujem dohodnúť sa so zdravotníkmi. Takýto prístup neexistuje v žiaden z krajín EÚ. Predstavitelia pozvaných profesných a odborových organizácií lekárov a sestier – SK SaPA, SLK, OZ SaPA a LOZ - vyjadrili podporu zámeru hnutia NOVA obrátiť sa v tejto veci na ústavný súd. V najbližšom čase plánuje hnutie NOVA stretnutie s ďalšími odborovými a stavovskými organizáciami pôsobiacimi v slovenskom zdravotníctve a potom rozhodne o ďalšom postupe.