Neustály tlak zo strany verejnosti a následná obava štátu, že samosprávy nie sú schopné zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb, bol hlavným impulzom pre tvorbu dlho očakávanej novely zákona o sociálnych službách. Na sociálne služby je málo peňazí a táto novela to mala vyriešiť. Ale nevyrieši. Novela nerieši kľúčové problémy sociálnych služieb, najmä nedostatočné financovanie a diskrimináciu neštátnych poskytovateľov, a ohrozuje existenciu mnohých poskytovateľov čoraz potrebnejších sociálnych služieb.
Ide o veľkú novelu, ktorá prišla z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do parlamentu na poslednú chvíľu. Návrh prináša 214 novelizačných bodov, ktoré by po novembrovom schválení v parlamente mali platiť už o necelé dva mesiace. Novela síce pokrokovo zavádza nové sociálne služby, nové odborné činnosti, nové podmienky posudzovania odkázanosti, spolufinancovanie deviatich ošetrovateľských výkonov z rozpočtu zdravotníctva či definuje služby krízovej intervencie, nijako však nerieši kľúčový problém, ktorý trvá od začiatku existencie tohto zákona, a to financovanie. Podľa Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR „systém poskytovania sociálnych služieb je trvalo nedofinancovaný. Platný zákon 448/2008 spôsobuje diskrimináciu klientov a poskytovateľov sociálnych služieb, vytvára nerovnaké podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v SR."
Čítajte viac>>