Celá Európa i celý vyspelý svet smeruje k zvyšovaniu úrovne kvality života ľudí, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím nevynímajúc. Štáty, samosprávy by nemali prijímať opatrenia, ktoré by túto kvalitu života, ktorú doteraz pre svojich občanov garantovali, znižovali a to sa týka aj oblasti dopravy.
V oblasti práv cestujúcich nadobudlo v roku 2011 účinnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre autobusovú a autokarovú dopravu, ktoré sa týkajú okrem iného aj nediskriminácie a povinnej pomoci osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou. Okrem toho Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vo svojom článku 9 definuje prístupnosť ako formu umožnenia osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života. Štáty by mali prijať príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím prístup mimo iného i k doprave, a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach.
Čítajte viac>>