Záujem rodičov o umiestnenie detí do škôlky je vo viacerých mestách väčší, ako sú kapacity materských škôl.

BRATISLAVA 25. júna (SITA) - Ministerstvo školstva pod vedením Dušana Čaploviča chce uzákoniť, že v škôlkach je nedostatok miest, namiesto toho, aby túto situáciu skutočne riešilo, hovorí nezaradená poslankyňa NR SR a budúca europoslankyňa Jana Žitňanská. Rezort pripravuje rozsiahle legislatívne zmeny v kľúčových školských zákonoch. Zástupcom z oblasti školstva preto zaslalo ministerstvo zoznam zásad, z ktorých chce pri plánovaných zmenách vychádzať. Tí teraz majú rezortu poslať k materiálu svoje pripomienky.

Jednu zo zásad, ktorú rezort uvádza v materiáli, ktorý ma agentúra SITA k dispozícii, je skonkretizovanie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie. Podľa materiálu v súčasnosti výrazne prevyšuje dopyt o prijatie detí do materských škôl nad ich kapacitnými možnosťami. Preto sa "navrhuje explicitne ustanoviť, že prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. Týmto opatrením sa chce predísť riešeniu mnohých sťažností rodičov, ktorí nie sú ochotní akceptovať skutočnosť, že nie každé dieťa môže byť prijaté do materskej školy, pretože pri prijímaní detí do materskej školy je potrebné rešpektovať aj existujúce priestorové podmienky," dodáva ministerstvo školstva v komentári k tejto zásade. "Je neprijateľné, aby ministerstvo školstva namiesto prijatia opatrení pre vznik nových miest v materských školách jednoducho uzákonilo, že miest v škôlkach je málo," kritizuje zámer ministerstva Žitňanská. Podľa nej by rezort mal radšej vyvinúť úsilie, aby mohli vzniknúť nové miesta,

Záujem rodičov o umiestnenie detí do škôlky je vo viacerých mestách väčší, ako sú kapacity materských škôl. Pre školský rok 2013/2014 podľa údajov z Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)nevyhoveli škôlky pod samosprávami okolo 8 900 žiadostiam. Oproti roku 2012 sa k začiatku tohto školského roka zvýšil počet detí navštevujúcich slovenské materské školy o viac ako 3 500, a to z 149 511 v roku 2012 na 153 059 v roku 2013. Pribudol aj počet škôlkarských tried o 130. Na Slovensku vybudovali aj deväť nových materských škôl. "Avšak napriek týmto pozitívnym údajom je stále nedostatok kapacít najmä v Bratislavskom a Žilinskom kraji," informoval ešte v marci rezort školstva k situáciám v slovenských škôlkach. V Bratislavskom kraji podľa údajov ÚIPŠ bol vlani počet nevybavených žiadostí okolo 4 600, čo predstavuje 48,4 percenta z celkového počtu nevybavených žiadostí. V Žilinskom kraji ich nevybavili zhruba 1 000, čo je 10,4 percenta.

Rezort sa v materiáli na pripomienkovanie odvoláva na vyhlášku ministerstva zdravotníctva. Tá napríklad hovorí o tom, že na jedno dieťa je potrebné zabezpečiť najmenej štyri metre štvorcové plochy herne, či to, že na jednu stoličku v jedálni musí byť najmenej 1,4 metra štvorcového plochy jedálne. "V záujme zdravého vývinu detí je potrebné, aby podmienky na ich vzdelávanie boli po každej stránke primerané, a preto je potrebné zdôrazniť ako limit existujúce kapacitné možnosti," vysvetľuje rezort školstva v podkladoch, ktoré poslali školským či učiteľským organizáciám.

Rezort školstva plánuje pri prijímaní detí do škôlok aj iné zmeny. Ako sa uvádza v materiáli, napríklad povinnosť dieťaťa zúčastniť sa pri podávaní žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie. "Predíde sa tak riešeniu mnohých sťažností rodičov, ale aj riaditeliek materských škôl, ktoré bývajú pri prijímaní detí do materskej školy zavedené tým, že na potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré sa predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy sa i napriek tomu, že dieťa je dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, uvádza formulácia dieťa je zdravé a môže navštevovať materskú školu," dodáva rezort školstva v podkladoch. Žitňanská však hovorí, že takto ide ministerstvo proti inkluzívnemu vzdelávaniu, ktoré by malo byť jeho prioritou.

Rezort školstva sa k plánovaným zmenám zatiaľ vyjadrovať nechcel. “Keďže spomínané zákony sú v súčasnosti predmetom diskusie s partnermi a návrhy ešte nie sú ani spracované do paragrafového znenia zákona, je predčasné sa v tejto chvíli vyjadrovať k detailom,” reagoval hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák. Ministerstvo sa chce vyjadriť až po zverejnení zákonov v medzirezortnom pripomienkovom