Na základe medializovaných informácií o skutočnostiach fingovaného zrušenia zmluvy s firmou Car Towing, ktorá zabezpečuje odťahovanie vozidiel, keď sa objednávateľom tejto služby po kritike verejnosti namiesto Starého Mesta stala jej akciovka Staromestská, a.s., vyzývame starostku Starého Mesta Tatianu Rosovú, aby túto zmluvu ukončila. Dôvodom sú pochybnosti spojené s verejným obstarávaním na odťahovú službu, ktorého sa zúčastnila iba jedna firma – spomínaná Car Towing v minulosti už vykonávajúca túto službu. Ďalším, ešte závažnejším dôvodom na vypovedanie zmluvy je výška poplatku za odťahovú službu, ktorá predstavuje premrštenú sumu 99 eúr. Je jasné, že náklady na odťah vozidla sú výrazne nižšie a pre súkromnú firmu, ktorá odťah vozidiel zabezpečuje, je to mimoriadne výhodný obchod na úkor peňaženiek občanov. Pri určení jednotného poplatku za odťah vozidiel sa zároveň obchádza rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého musí poplatok zohľadňovať reálne náklady na odťah, ktoré sú pri každom automobile iné. Poplatok by mal teda vychádzať aj z toho, ako ďaleko automobil odvezú. Na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadame od Starého Mesta, aby poskytlo zmluvu na základe ktorej spoločnosť Car Towing v mene spoločnosti Staromestská a.s. koná. Zároveň budeme žiadať poslancov Starého Mesta, aby preverili pochybné verejné obstarávanie len s jedným účastníkom. Gábor Grendel podpredseda strany NOVA