Mimoriadne široká zhoda europoslancov v Štrasburgu a poslancov ukrajinskej Rady jasne ukázala, ako veľmi si EÚ a Ukrajina želajú spoločnú cestu k prosperite, bezpečnosti a mieru. Toto hlasovanie sa viac ako iné bytostne dotýka práve nás, na Slovensku. Ukazuje, že ani dnes nemôžeme v Európe poľaviť v ostražitosti, a že mier nie je pevne daný, ale treba sa oň neustále usilovať. 

S Ukrajinou zdieľame takmer 100 kilometrov dlhú spoločnú hranicu. Na oboch stranách tejto hranice žijú ľudia, ktorí si zaslúžia dobrého suseda. Dobrému susedstvu sa ale darí len v bezpečnom, stabilnom prostredí a za obojstranne pevných väzieb. Nezabúdajme, že práve tieto väzby majú potenciál byť v budúcnosti veľmi živým impulzom pre ďalší ekonomický rozvoj východného Slovenska. 

Asociačná dohoda je tiež historicky veľmi silným politickým nástrojom, ktorý pomáha krajinám úspešne sa reformovať - pevne dúfam, že túto neľahkú cestu Ukrajina úspešne zvládne, tak ako sme ju pred takmer dvadsiatimi rokmi zvládli na Slovensku. Myslím, že túto šancu by ani jeden zo susedov na ukrajinsko-slovenskej hranici nemal premeškať.