Voľby vo VÚC – nízka účasť voličov a výsledky v niektorých samosprávnych krajoch – predovšetkým potvrdili, že apatia a nespokojnosť obyvateľov Slovenska sa stále zvyšujú. Považujeme to za nevyhnutný dôsledok neriešených a zhoršujúcich sa sociálnych a ekonomických problémov, rastúcej nespravodlivosti, budovania oligarchickej spoločnosti, v ktorej niektoré skupiny ľudí stoja nad zákonom a vláda naopak nie je schopná zákony účinne vymáhať. Je to tiež dôsledok čoraz menej fungujúceho štátu a neschopnosti štandardných politických strán ponúknuť Slovensku pozitívnu víziu. Hnutie NOVA vzniklo práve preto, aby takúto víziu slobodnej, hrdej a prosperujúcej krajiny, kde majú slušní ľudia navrch, uskutočnilo. Momentálny stav spoločnosti nás utvrdzuje v presvedčení, že musíme v našom úsilí pokračovať ešte intenzívnejšie ako doteraz. Výsledky volieb predsedu Banskobystrického VÚC považujeme za nebezpečnú hru s ohňom, ktorá - ako nás učia aj naše vlastné dejiny - môže veľmi ľahko znamenať vážnu hrozbu pre slobodu v tejto krajine. Poučením pre všetkých zodpovedných ľudí je, že obranu občianskych slobôd a demokratických inštitúcií nesmiene nikdy podceňovať. NOVA bude dôsledne a bez váhania brániť občianske slobody aj demokratické inštitúcie v tejto krajine. Je zrejmé, že veľká časť voličov hlasovala za Kotlebu nie pre sympatie s jeho názormi, ale ako protest proti doterajšej politike "štandardných strán", ľavicových aj pravicových. Tá doviedla väčšinu voličov do stavu hlbokej apatie a frustrácie, a ak na Slovensku nemajú v budúcnosti vládnuť extrémisti akéhokoľvek druhu, musíme politiku zásadne zmeniť. Musíme jej vrátiť jej pôvodné poslanie poctivej verejnej služby a spravovania vecí verejných z vôle občanov a na ich prospech. Musíme mať nulovú toleranciu ku korupcii a zlyhaniam politikov. Musíme ľuďom vrátiť nádej, že ich život môže byť lepší a kvalitnejší. Toto zostáva podstatou úsilia všetkých členov NOVA.