NOVA je hnutím ľudí a pre ľudí, ktorí majú sen o Slovensku, ako krajine modernej, tolerantnej a prosperujúcej, kde sa slušnosť cení a úsilie spravodlivo odmeňuje. 

Slovensko sa môže pýšiť tým, že je jednou z krajín, ktoré oficiálne uznali genocídu arménskeho kresťanského národa počas rokov 1915 – 1917, pri ktorej zahynulo 1,5 až 2 milióny ľudí. Zločiny voči ľudskosti takého rozmeru nemajú žiadne ospravedlnenie v modernej a demokratickej spoločnosti. Všetkým, ktorí stratili svojich príbuzných a blízkých chceme týmto prejaviť úprimnú sústrasť.

Považujeme za morálnu povinnosť postaviť sa za prenasledovaných kresťanov na celom svete a vyjadriť im našu podporu a pomoc. História sa žiaľ nedá vrátiť, ale spoločným úsilím a poukazovaním na historické udalosti môžeme prispieť k tomu aby sa budúce generácie poučili z ľudských chýb.

Je pre nás absolútnou prioritou stáť po boku slabších, trpiacich a tých, ktorí ťahajú za kratší koniec, a pritom chcú žiť dôstojný a pokojný život v kruhu svojich blízkych ako na medzinárodnej úrovni, tak aj na Slovensku.