Nepočujúci, nedoslýchaví či hluchoslepí aj naďalej nebudú mať možnosť komunikovať spôsobom zohľadňujúcim ich zdravotné postihnutie. Zákony platné z minulosti nezohľadňujú všetky formy a spôsoby ich komunikácie.
 
Poslanci Smeru totiž nepodporili zákon, ktorý by zvýšil kvalitu života ľudí so sluchovým postihnutím a s hluchoslepotou a umožnil im právo výberu formy, spôsobu komunikácie zohľadňujúc pritom ich individuálne komunikačné potreby. Tento počin znemožnil zabezpečenie možnosti rovnoprávneho zapojenia sa osôb so sluchovým postihnutím a osôb s hluchoslepotou do všetkých oblastí života spoločnosti, ako aj uplatňovanie ich práv a plnení povinností. Návrh zákona ustanovoval okrem tlmočníka aj prepisovateľa hovorenej reči do písanej formy v reálnom čase najmä potrebného pre ohluchnuté osoby, čo je v krajinách EÚ bežnou a rešpektovanou formou komunikácie sluchovo postihnutých. Právo na komunikáciu a prístup k informáciám malo byť návrhom zákona garantované ako
základné právo tejto komunity.

"Je nám to veľmi ľúto, lebo náš zákon nebol o politike ale naozaj v prospech tejto skupiny ľudí, nemal nikomu poškodiť ani by nenabúraval štátny rozpočet", skonštatovala europoslankyňa a podpredsedníčka hnutia NOVA Jana Žitňanská. Ako ďalej uviedla, návrh zákona o komunikačných systémoch prešiel dlhou odbornou diskusiou. "Práca na zákone trvala rok a prvýkrát v histórii sa do procesu vzniku právnej normy týkajúcej sa sluchovo postihnutých zapojili aj samotní ľudia so sluchovým postihnutím."

Odborný tím na čele s Annou Šmehilovou a nepočujúcim Romanom Vojtechovským oslovil okrem osôb  dotknutých sluchovým postihnutím Michala Heftyho a Anny Bartalovej aj odborníkov z radov vysokoškolských pedagógov, aj expertov nielen zo Slovenska ale aj z Česka. Ako uviedla odborníčka na sociálne otázky hnutia NOVA a poslankyňa Mesta Nitra Anna Šmehilová “poslanci Smeru nielen nepodporili zákon znižujúci odkázanosť týchto ľudí na štáte a súčasne zvyšujúci sociálnu nezávislosť ľudí so sluchovým postihnutím a s hluchoslepotou, ale ukázali aj palec dole rešpektovaniu a uznávaniu základných práv takto postihnutej komunite.”