Koncom minulého roka minister práce sociálnych vecí a rodiny v parlamente informoval o schválení mimoriadnej dotácie vo výške 10 miliónov eur pre dofinancovanie sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov pre rok 2014. Bola to odpoveď na demonštráciu neverejných poskytovateľov, ktorí pred parlamentom protestovali proti dlhodobej diskriminácii svojich klientov. Tí, na rozdiel od klientov verejných zariadení sociálnych služieb, dostávajú nižší príspevok od VÚC a zvyšnú sumu za služby musia doplácať z vlastného. V týchto dňoch sa na verejnosti však objavila informácia, podľa ktorej v prípade, že neverejné zariadenie dostane financie z „mimoriadnej dotácie“,  rovnakú sumu mu kraj stiahne z už schváleného rozpočtu. To znamená, že zariadenie na konci dňa dostane rovnakú sumu na klienta ako pred odklepnutím 10 miliónovej dotácie. Ministerstvo práce údajne tento postup obhajuje s tým, že takýmto spôsobom budú samosprávne kraje schopné zafinancovať poskytovanie sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov pre vyšší počet klientov. ,,V praxi to znamená, že síce do neverejného zariadenia, v ktorom sú voľné kapacity, sa dostane o niečo viac klientov, ale stále budú dostávať nižší príspevok od VÚC než klienti verejných zariadení,“ zhodnotila Anna Šmehilová (expertka hnutia NOVA pre sociálnu oblasť). Diskriminácia klientov neverejných zariadení pokračuje aj naďalej. Okrem toho samotné samosprávne kraje nevedia garantovať, že keď im zostane viac peňazí na sociálne služby, skrátia sa čakacie lehoty pre klientov. Navyše samotné čerpanie mimoriadnej dotácie je dnes ohrozené. VÚC v liste z 15.1.2014 informujú neverejných poskytovateľov o podmienkach poskytnutia dotácie. Jednou z nich je doloženie potvrdenia z daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poistení, kde lehota na vybavenie je do 30 dní. Poslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) sa preto mieni obrátiť na ministra práce s interpeláciou ohľadom poskytovania mimoriadnej dotácie s nasledujúcimi otázkami: 1)      Je pravda, že neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktoré budú poberať mimoriadnu dotáciu VÚC znížia už schválený rozpočet? 2)      Ak áno, prečo sú naďalej diskriminovaní klienti neverejných zariadení? 3)      Kedy ministerstvo informovalo VÚC o tom, že majú vyzvať neverejné zariadenia a zverejniť podmienky čerpania mimoriadnej dotácie? 4)      Ako je možné, že zariadenia dostali tak krátky čas na podanie žiadostí? Poslankyňa Jana Žitňanská zároveň ministra žiada, aby predĺžil lehotu na dodanie nevyhnutných potvrdení do konca februára, tak aby zariadenia mali reálnu šancu uchádzať sa o mimoriadnu dotáciu.