Viera Leščáková

podpredsedníčka

                                                                   
Narodená 14.6.1974
Vzdelanie:
1993 – 1998 FVHP Prešov, aprobácia dejepis a občianska náuka
2000            rigorózna skúška, odbor dejepis
2005 – 2008 Pedagogická fakulta UKF Nitra, aprobácia anglický jazyk a  literatúra
Zamestnanie:
2008- súčasnosť učiteľka AJ, dejepis, SUŠ, Vodárenská 3, Prešo
1988 – 1992 učiteľka AJ, dejepis, občianska výchova, výchovný poradca ZŠ s MŠ Sedlice
2008 – súčasnosť učiteľka AJ, dejepis Stredná umelecká škola, Prešov
Jazyky
ruský, anglický