Dnes sú to presne tri roky od smrti Václava Havla. Človeka, ktorý nám chýba čoraz viac.

Pre mnohých ľudí v našej generácii, ktorých November 1989 zastihol na začiatku ich dospievania alebo dospelosti, bol Václav Havel hrdinom, symbolom a vzorom. Nastavil latku našich očakávaní voči našim politickým vodcom, čím síce spôsobil našu opakovanú frustráciu, ale zároveň nám dal súvzťažný bod, ku ktorému môžeme vzhliadať ako k ideálu.

Nie, Václav Havel celkom iste nebol ideálnym človekom, ale určite sa stal symbolom ideálneho prezidenta – teda človeka, ktorý dokáže robiť aj ťažké politické rozhodnutia a stále pri tom zostať citlivým, premýšľavým a inšpiratívnym človekom. Prezidentom bol dlho – najprv dva roky československým, potom od roku 1993 do 2003 už českým, a tento symbol preto prešiel dlhou skúškou tej šedivej každodennosti jeho politických aj ľudských rozhodnutí. Myslím si však, že pre mnohých z nás Václav Havel aj po tých rokoch zostal tým, čím bol hneď na začiatku. Hrdinom, symbolom a vzorom.

Čítajte viac: