Novela zákona o službách zamestnanosti, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zlikviduje mnohé chránené dielne a pripraví osoby so zdravotným postihnutím o jediný možný zárobok. Tento návrh je ďalším z radu „konsolidačných“ opatrení Ficovej vlády. „Kým pri predchádzajúcich opatreniach vláda Roberta Fica aspoň predstierala, že zvyšovanie daní a odvodov sa dotkne len najbohatších, teraz bez zábran a naplno siaha na zárobok tých najzranitelnejších ľudí na trhu práce – na osoby so zdravotným postihnutím", tvrdí nezávislá poslankyňa Jana Žitňanská (Nová väčšina). Okrem toho, že novela plošne znižuje príspevky na chránené dielne a chránené pracovisko, prináša aj vysoké riziko korupcie. Podľa návrhu priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a pridelenie príspevkov už nebude nárokovateľné po splnení zákonných podmienok, ale budú o nich rozhodovať novozriadené komisie na úradoch práce. Všetky doteraz fungujúce chránené dielne budú musieť prejsť novým posudzovaním, po ktorom komisia môže, ale aj nemusí ich ďalšie fungovanie potvrdiť. Existenciu chránených dielní a chránených pracovísk už teraz ohrozuje tzv. refundačný princíp poskytovania príspevku, pretože prevažná väčšina chránených dielní, ktoré zamestnávajú občanov so zdravotným postihnutím, nemá dostatok finančných zdrojov na počiatočnú investíciu. Podľa odborníčky na sociálne veci Novej väčšiny Anny Šmehilovej „chránené dielne už teraz nie sú schopné vytvárať zisk a často fungujú z rúk do úst. Preto návrh vlády, ktorý hovorí o tom, že príspevok nakoniec chránená dielňa nemusí vôbec dostať, je likvidačný“. Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím na voľnom trhu práce nie je na Slovensku v súčasnosti dostatočne legislatívne podporované a zamestnávatelia nie sú motivovaní zamestnávať takéto osoby. Sankčný odvod za nesplnenie povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím je totiž veľmi nízky. Návrh novely je navyše v rozpore s článkom 27 (Práca a zamestnávanie) Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, ku ktorému sa vláda Róberta Fica zaviazala aj vo svojom Programovom vyhlásení vlády v časti „Kvalita života ako výsledok súdržnej spoločnosti“. Toto opatrenie svedčí o bezcitnosti vlády Roberta Fica a neschopnosti efektívne riadiť štát.