Novela geologického zákona je účelová, stal sa z nej marketingový ťah k nadchádzajúcim komunálnym voľbám.

Novelu kritizuje Odborný koordinačný klub pre životné prostredie hnutia NOVA, ktorý pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia zasadal v Jahodnej pri Košiciach, kde je dnes problematika životného prostredia veľmi pálčivá.

Ústrednou témou rokovania  OKK pre životné prostredie hnutia NOVA bola práve ťažba uránu na Jahodnej pri Košiciach. ,,Máme za to, že riešenie, ktoré predložila vládna strana je účelové a nevydarené. Schválená novela geologického zákona nerieši v dostatočnom rozsahu dopady ťažby nerastov a surovín na životné prostredie SR.“

Napríklad pri ťažbe uránu alebo ťažbe zlata kyanidovou metódou nie je možné rátať len s obcami, v katastroch ktorých bude ťažba reálne prebiehať. Takýto druh ťažby zasahuje v ďaleko širšom rozsahu životné prostredie. Ovplyvňuje prostredie, v ktorom občania žijú, pracujú a pôsobia, a ktoré rozhodne nevychádza iba z ohraničenia katastrálnych území. Následky sú navyše dlhodobé.

Novela geologického zákona neprináša spôsob ako zakázať ťažbu uránu, ale naopak pripravuje podmienky, za ktorých ho jednoznačne povoliť.

Do diskusie o tak závažnej a citlivej téme neboli do diskusie prizvané odborné kruhy, ale zo schvaľovanej novely sa stal predvolebný krok k nadchádzajúcim komunálnym voľbám.