Po dlhých rokoch diskusií prijal Európsky parlament a Rada smernicu č. 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.  Prečo by Vás to malo zaujímať? No pretože podľa tejto smernice by ste mali mať právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zahraničí a Vaša poisťovňa by ju mala uhrádzať do výšky cien na Slovensku. Ficova vláda sa rozhodla inak.

Slovensko musí túto zásadnú smernicu transponovať do októbra tohto roku a v dnešných dňoch je príslušná legislatíva v Národnej rade Slovenskej republiky (link tu).   Na prvý pohľad žiaden problém. Poisťovni by malo byť predsa jedno či liečbu zaplatí na Slovensku alebo v Čechách, pokiaľ platí do výšky cien na Slovensku a liečba je indikovaná? Či nie?
Čítajte viac>>