Tibor Hlavatý

 

Narodený
21. november 1973
Vzdelanie:
1993 - 1998 študentské stáže na Univerzitách v Uppsale, Frankfurte nad Mohanom a Dar-es Salaame
1998 Fakulta manažmentu UK, Bratislava, Mgr.
1998 Ústav Patológie Lekárskej fakulty Univerzity v Maastrichte, Holandsko
1999 Lekárska fakulta UK, Bratislava, MUDr.
2004 Lekárska fakulta UK, Bratislava, PhD.
2003 - 2004 Gastroenterologická klinika, Univerzitná nemocnica Gasthuisberg, Leuven, Belgicko
2011 Lekárska fakulta UK, Bratislava, doc.
Zamestnanie:
1999 - 2005 Lekárska fakulta UK, Bratislava
2005 - 2007 Vedúci lekár oddelenia funkčnej diagnostiky, Klinikum Plau am See, Nemecko
2007 - 2010 Lekárska fakulta UK, V. Internej kliniky LFUK a FNsP BA – Ružinov, gastroenterológ, endoskopista, vedúci Centra pre nešpecifické črevné zápalové ochorenia
2010 - 2011 Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej Republiky, Generálny riaditeľ sekcie zdravia
2011 -  Lekárska fakulta UK, V. Internej kliniky LFUK a UNB – Ružinov, gastroenterológ, endoskopista, vedúci Centra pre nešpecifické črevné zápalové ochorenia, docent
Rodinný stav
ženatý, 3 deti
Jazyky
anglický, nemecký, ruský, holandský, poľský