Bratislava potrebuje novú Univerzitnú nemocnicu, nakoľko priemerný vek jej terajších budov je 70 rokov.  Nova preto podporuje modernizáciu nemocníc a je to jedna z našich 4 priorít v oblasti zdravotníctva.

Nova však ostro nesúhlasí s výstavbou Univerzitnej nemocnice a jej prenájmom súkromnému investorovi formou public-private partnership (PPP) projektu.

Výhrady hnutia NOVA sú nasledovné:

1) Univerzitné nemocnice sú verejné inštitúcie, nemali by sa skryto privatizovať

Univerzitné nemocnice plnia popri poskytovaní bežnej zdravotnej starostlivosti viaceré unikátne funkcie ako je starostlivosť o najťažšie prípady, zavádzanie najnovších diagnostických a liečebných metód, vzdelávanie medikov aj mladých lekárov a a klinický výskum.  Vzhľadom na ich neziskovosť sú preto v celej Európe univerzitné nemocnice verejné a riadené buď štátom, verejnými univerzitami alebo regionálnymi celkami.  Ak sa Univerzitná nemocnica de facto sprivatizuje súkromník pôjde po zisku a inovácie, vzdelávanie a klinickú vedu utlmí. Tento problém je o to závažnejší, že Univerzitná nemocnica Bratislava je najväčšia a predstavuje v jednotlivých hore uvedených oblastiach 20-50% výkonov celého Slovenska.

2) PPP projekty v zdravotníctve sú pre štát nevýhodné a výrazne predražené

Skúsenosti so súkromno-verejným partnerstvom (PPP) pri výstavbe nemocníc sú v Európe aj Kanade negatívne. Projekty sa predražujú, oneskorujú a dodávajú v nižšej kvalite ako nakontrahované. Je to suverénne najdrahšia forma úveru pre štát.
Nedávna analýza Európskej komisie z minulého roka hodnotila skúsenosti s PPP projektmi v oblasti výstavby nemocníc a jej záver je veľmi kritický. PPP projekty sa predražujú, dokončujú sa neskoro a v nižšom objeme. Závery analýzy dokonca v bode 12 konštatujú:

„PPP projekty (najmä tie s integráciou klinických služieb) zlyhajú vo väčšine krajín pokiaľ ich nepodporujú lekári a nemajú širokú politickú podporu. Obzvlášť zlyhávajú projekty ak dochádza ku transformácii štátnej nemocnice do súkromného sektora.“ http://ec.europa.eu/health/expert_panel/documents/publications/docs/ppp_finalreport_en.pdf

3) Projekt a financovanie súkromnej nemocnice je nespravodlivé

Vláda utajila projekt výstavby nemocnice. Nova preto vidí jediný racionálny dôvod. Vláda sľubuje súkromnému investorovi exkluzívne podmienky, ktoré sú vysoko nad súčasným financovaním nemocníc. Ak by sa ostaní poskytovatelia dozvedeli, že za rovnaké služby bude  vláda súkromnému garantovať investorovi dvojnásobné platby ako platí iným nemocniciam spôsobilo to oprávnené nároky na zvýšené financovanie všetkých nemocníc, nielen jednej súkromnej PPP.
 
Záver

 
Bratislavská Univerzitná nemocnica je dnes de-facto na „predaj“. Ak niekto príde a dá na stôl 250 miliónov, môžu ju mať v prenájme na 40-50 rokov. Univerzitná nemocnica Bratislava je najväčšou a najvýznamnejšou nemocnicou v krajine. Ak sa dostane do rúk finančných žralokov, títo slovenskej medicíne obrazne povedané odkusnú jej hlavu. Nova presadzuje modernizáciu a výstavbu verejných nemocníc a obzvlášť univerzitných z verejných zdrojov . Nova je proti skrytej privatizácii veľkých nemocníc finančnými skupinami.