V posledných týždňoch zavádza štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa do všetkých nemocníc na Slovensku systém  eHospik. NOVA sleduje tento vývoj s veľkými obavami. eHospik  vyžaduje, aby zdravotníci žiadali o schválenie každej jednej plánovanej hospitalizácie pacienta poisťovňu a to bez ohľadu na zdravotné okolnosti a indikácie. Poisťovňa si vyhraduzuje dva týždne na posúdenie žiadosti.
 

Systém eHospik je vnucovaný nemocniciam bez opory v súčasne platnej legislatíve. Dnešné zákony a vyhlášky vyžadujú čakacie listiny iba pre vybrané diagnózy. Systém eHospik prináša pre pacientov zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, zaťažuje zdravotníkov v nemocniciach a prináša riziká z omeškania poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
 

Pre pacientov znamená eHospik neistotu ohľadne prijatia do nemocnice, opakované dopytovanie sa u lekárov, či už je jeho žiadosť schválená a riziko z omeškania poskytnutia starostlivosti

  • Nova sa pýta, kto dal právo štátnej zdravotnej poisťovni vyžadovať schvaľovanie plánovaných hospitalizácií pre pacientov nad rámec zákona a vyhlášky o čakacích listinách? 
  • Nova sa pýta, kto bude niesť zodpovednosť za poškodenie zdravia pacienta v prípade omeškania poskytnutia potrebnej zdravotnej starostlivosti.
  • Komu prospeje takéto monštrózne navyšovanie byrokracie a súvisiacich personálnych nákladov nemocníc?