Hnutie NOVA odmieta aroganciu moci pri stavaní čiernych stavieb. Preto oceňujeme každý boj proti neprávosti mocných voči verejnému záujmu. Podporujeme odvážne konanie starostky mestskej časti Bratislava - Devín Ľubice Kolkovej, ktorá sa postavila proti arogancii tých, ktorí vybudovali svoje lukratívne stavby bez stavebného povolenia. Peniaze, kontakty a moc dnes dávajú mnohým ľuďom pocit, že stoja nad zákonom. Sme presvedčení, že každý, kto buduje čierne stavby by mal byť za tento čin postihnutý. Hnutie NOVA vyjadrí podporu každému kandidátovi na starostu alebo na miestneho poslanca, ktorý bude bojovať za spravodlivosť a bude hájiť verejný záujem. Súčasne predložíme legislatívny zámer zmeny stavebného zákona, ktorý umožní účinnejšie sa brániť proti podobnému konaniu. Osoby, ktoré sa podieľajú na porušovaní územného plánu a verejného záujmu by mali byť postihnuté bez ohľadu na ich vzťah k stavbe. Chceme rozšíriť okruh zodpovedných za čierne stavby aj na osoby zodpovedné za vznik čiernej stavby.