Týždeň pred komunálnymi voľbami bola polícia zatiahnutá do antikampane namierenej voči mojej kandidature na starostu bratislavského Starého Mesta. Viaceré médiá dnes dostali kópiu uznesenia vyšetrovateľa o začatí trestného stíhania vo veci krátenia dane, z čoho mám byť údajne podozrivý. Táto absurdná konštrukcia je postavená na lživom tvrdení anonymného blogera, podľa ktorého som v daňovom priznaní za rok 2013 nepriznal príjem od hnutia NOVA z roku 2013. Pravdou však je, že v roku 2013 som žiaden príjem od hnutia NOVA nemal
 
Autor tohto krivého obvinenia buď neovláda, alebo úmyselne prekrúca zákon. V jednoduchom účtovníctve totiž daňová povinnosť nevzniká v čase vystavenia faktúr, ale po prijatí úhrad, čo sa v tomto prípade stalo až v roku 2014. 
Paradoxné je, že za šírenie tohto preukázateľne nepravdivého konštruktu prostredníctvom anonymných letákov začal vyšetrovateľ 22.10.2014 trestné stíhanie za ohováranie mojej osoby.