Proti prehratej arbitráži so zdravotnou poisťovňou Union sa Slovensko nemôže odvolať. Ak Robert Fico tvrdí opak, zavádza verejnosť. Slovenská republika totiž bola žalovaná za porušenie Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií z roku 1992. Podľa odseku 7 článku 8 rozhoduje rozhodcovský súd väčšinou hlasov a "také rozhodnutie bude pre strany v spore konečné a záväzné".
 
www.zbierka.sk/sk/predpisy/569-1992-zb.p-2153.pdf
 
"Z textu dohody jasne vyplýa, že ide o jednostupňové konanie, ktoré neumožňuje opravný prostredok" - povedal predseda hnutia Nová väčšina Daniel Lipšic a dodal: "Robert Fico ako právnik dobre vie, že spôsobil občanom škodu. Ale ako politik sa to bojí priznať, lebo by poškodil aj seba a stranu Smer-SD, ktorá zákaz zisku zdravotných poisťovní vymyslela."
 
Slovenská republika sa plateniu nevyhne. K 22 miliónovému odškodnému pre Union treba prirátať aj 3 milióny eur za trovy konania a ďalších približne 15 miliónov za právne zastupovanie SR pred arbitrážnym súdom, teda dohromady 40 miliónov eur.
 
Aj judikatúra Súdneho dvoru Európskej únie priznáva účinok bilaterálnym zmluvám o ochrane investícií. Preto prípadné konania na súdnom dvore môžu byť motivované skôr snahou predĺžiť celý proces. Očakávať zvrátenie výsledku arbitráže je nereálne.