Hnutie NOVA prináša návrh, ktorý zabráni tomu, aby mladé rodiny prišli o peniaze od štátu.

NOVA predkladá do parlamentu návrh, ktorého cieľom je umožniť rodičom návrat do práce pred dovŕšením troch rokov dieťaťa bez toho, aby prišli o peniaze od štátu. Návrh o poberaní rodičovského príspevku dnes predstavila europoslankyňa za hnutie NOVA Jana Žitňanská, ktorá sa nechala inšpirovať Európskou komisiou. Nariadenie, ktoré platí pre zamestnancov komisie hovorí, že ak si rodič nevyčerpá celú rodičovskú dovolenku a nebude poberať rodičovský príspevok, môže si nejakú časť z toho preniesť do ďalších rokov svojho dieťaťa. Podľa návrhu si rodič môže preniesť maximálne 6 mesiacov rodičovskej dovolenky až do obdobia 12 roku dieťaťa.

,,V čase, keď by rodič poberal takýto rodičovský príspevok by nemal nárok na mzdu. Myslím si, že takáto možnosť, keď dieťa chodí do školy, má dvojmesačné letné prázdniny a matka si bude môcť vyberať mesiac takejto rodičovskej dovolenky, veľmi vyjde v ústrety rodinnému životu,“ povedala Jana Žitňanská.

Náklady nebude musieť znášať zamestnávateľ a rovnako nepôjde o navýšenie výdavkov zo štátneho rozpočtu, pretože defacto rodičia mali a majú nárok poberať takýto príspevok do veku 3 rokov dieťaťa.  ,,Návrh nepredstavuje žiadne navýšenie deficitu, ani zvýšenie nákladov pre zamestnávateľov. Je to konkrétne riešenie pre zosúladenie rodinného a pracovného života,“ uzavrela Žitňanská.