Že je fungovanie tohto štátu nafigu, vieme všetci.  Okrem priamych dôsledkov ako sú obrovská strata času a peňazí každého z nás, to  však má aj hlbšie a hrozivejšie konzekvencie.
Spoločnosť, v ktorej ľudia prestanú vidieť zmysel inštitúcií a  dodržiavania základných pravidliel, totiž smeruje k nevyhnutnému  úpadku. Ak inštitúcie nefungujú a pravidlá neplatia, nastupujú zákony  džungle - a v nich víťazia vždy tí bezohľadnejší. Slovenská realita je dnes taká, že štát a jeho inštitúcie neslúžia  občanom, ale často len sami sebe. Aj keby mal každý štátny úrad na svojom  priečelí veľkým písmom vytesané „Sme len služobníci", nepomohlo by to. Kým budú  mať úradníci k dispozícii veľkú okrúhlu pečiatku a budú sa riadiť pravidlami, ktoré umožňujú svojvoľný výklad, vždy budú oni pánmi a občania,  ktorým majú služiť, budú prosíkajúci poddaní.
Čítajte viac: >>