Oznámenie ministra školstva, že školy dostanú všetkých asistentov učiteľa pre deti so zdravotným postihnutím, o ktorých školy požiadali, je dobrou správou pre deti, ich rodičov i učiteľov. Vítame, že ministerstvo financií dodržalo sľub ministra Petra Kažimíra poslankyni Jane Žitňanskej (NOVA), ktorá pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2014 žiadala navýšenie rozpočtu práve na asistentov učiteľa.

Podľa Jany Žitňanskej je to však len prvý krok k naplneniu potrieb žiakov so špecifickými potrebami. "Z mojej komunikácie s predstaviteľmi špeciálnych základných škôl je zrejmé, že finálny počet potrebných asistentov bude vyšší než tých odsúhlasených 1640 asistentov, pretože vzhľadom na minulosť, kedy bola väčšina žiadostí škôl o pridelenie financií na asistenta zamietaná, mnohé školy rezignovali a prestali o asistentov žiadať, ale potreby detí zostali".

Navyše je podľa Jany Žitňanskej dôležité otvoriť aj otázku vzdelania asistentov. "Zatiaľ čo k dieťatku s autizmom potrebujeme vysokokvalifikovaného asistenta, ktorý má špeciálno pedagogické vzdelanie, sú postihnutia - napríklad keď je dieťa na vozíku - ktoré potrebujú len pomoc pri pohybe".

,,Vyžadované vzdelanie a zručnosti asistentov by teda mali kopírovať potreby detí," dodáva podpredsedníčka NOVA Jana Žitňanská.