Vážené dámy a páni, Slovensko malo v histórii veľa premiérov. Silnejších, slabších, lepších, horších. Ale nikdy v histórii nemalo Slovensko takého premiéra, akým je Robert Fico. Slovensko ešte nikdy nemalo premiéra, ktorý by bol takým dobrým, výkonným a poslušným ... lokajom. Vláda je od slova vládnuť. Ale táto vláda nevládne. Neplní svoju základnú funkciu. A preto je zbytočná. Každý ďalší deň jej zotrvania škodí Slovenskej republike. Pretože táto vláda nevládne. Táto vláda je ovládaná. Vláda je ovládaná tými, ktorým predala Slovensko. Komu táto vláda predala náš štát? Finančným skupinám. Slovenskej republike dnes vládnu finančné skupiny. Ony rozkazujú, vláda poslúcha. Táto vláda je vládou lokajov, ktorí finančným skupinám slúžia. Finančné skupiny, a ich lokaji vo vláde, vládnu vo svoj prospech a na účet všetkých občanov Slovenskej republiky. Preto je našou povinnosťou voči občanom Slovenskej republiky odvolať túto vládu a vziať finančným skupinám nástroj ich vládnutia. Druhým cieľom tejto schôdze je zabrániť tejto vláde lokajov, aby v tichosti, podľa pokynov finančných skupín, dokončili rozkradnutie najväčšieho strategického podniku Slovenska - skupiny SPP -  v prospech finančných skupín. Dnes sa podstatná časť príbehu lokaja Roberta Fica uzatvára. Ako sa táto kapitola začala? Vráťme sa na chvíľu do roku 2001. Citujem: “Získali sme informácie, že privatizácia SPP sa orientuje na investora, ktorý nemá nič spoločné s plynárenstvom. ... Potom budeme vyvodzovať zodpovednosť voči ľuďom, ktorí toto rozhodnutie prijmú.“ Viete, kto to povedal? Robert Fico. Keď dnes vidíme, ako lokaj Robert Fico poslušne prevádza SPP do rúk finančných skupín, ktoré nemajú s plynárenstvom nič spoločné, akú zodpovednosť máme voči nemu vyvodiť? Príbeh Roberta Fica je príbehom lokaja, ktorý občas povie svoj vlastný názor. Potom mu ale jeho pán (alebo páni) veľmi rýchlo vysvetlia, že jeho názor ich vôbec nezaujíma. Úlohou lokaja nie je mať vlastné názory alebo predstavy. Úlohou lokaja je plniť vôľu jeho pána. Povedzme si teraz niekoľko príkladov o vzťahoch Smeru Roberta Fica a finančnej skupiny J&T. Už v roku 2002 si strana Smer zobrala od banky J&T úver 10 miliónov korún. Neskôr štátna spoločnosť Bratislavská teplárenská, už pod kontrolou nominantov Smeru, uložila v J&T banke 1 miliardu korún z predaja pozemkov. V roku 2006 za prvej vlády Roberta Fica sa stal šéfom ekonomickej sekcie na ministerstve vnútra dlhoročný manažér J&T Robert Hančák. Ten sa v J&T venoval okrem iného obchodu s nehnuteľnosťami. Ekonomická sekcia ministerstva vnútra sa venuje okrem iného správe nehnuteľností štátu. V roku 2006 za prvej vlády Roberta Fica sa stal štátnym tajomníkom ministerstva výstavby Martin Glváč, terajší minister obrany. Predtým bol známy najmä z kauzy predaja lukratívnych pozemkov v Čiernej vode, ktoré mali jeho ľudia predať Igorovi Rattajovi - topmanažérovi ... J&T. V roku 2008 prišla známa kauza, pri ktorej bol minister financií Počiatek tesne pred rozhodnutím o výmennom kurze koruny a eura pristihnutý v Monaku na jachte ... J&T. Ako vidíte, strana Smer - SD je s finančnou skupinou prerastená ako oravská slanina. Presnejšie by preto bolo používať názov namiesto SMER-SD Smer - J&T. Ale buďme spravodliví. V tej slanine je aj finančná skupina PENTA a ďalší mecenáši, ktorí zakladali SMER. Práve preto táto vláda nevládne. Táto vláda je ovládaná. A sú na to konkrétne dôkazy. Minulosť je nič oproti tomu, čoho sme svedkami práve dnes. Ide tu totiž o najväčší korupčný  škandál v histórii Slovenska. Väčší, ako bola kauza Gorila. Zatiaľ čo kauza Gorila bola komplikovaná tým, že pravdivosť spisu bolo potrebné najskôr verifikovať, dnes o autentickosti kľúčového dokumentu nikto nepochybuje. Ak v kauze Gorila bolo potrebné preukázať, či je materiál pravý, tu to preukazovať nemusíme. Materiál “Návod na rozkradnutie SPP”, pod krycím názvom “Informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti SPP, a.s.” je zavesený na oficiálnej stránke vlády Slovenskej republiky. Materiál je teda s istotou pravý. Druhým problémom kauzy Gorila bolo preukázať, kto je autorom materiálu. Ani tento problém dnes nemáme. Autor dokumentu je jasný - J&T a EPH. Minister Malatinský,  materiál iba doručil na vládu na schválenie. Ako správny lokaj - aj proti svojej vôli. V kauze Gorila mohla vzniknúť teoretická pochybnosť: Bol Robert Fico v byte na Vazovovej? Nebol? V dnešnej kauze vládneho “Návodu na rozkradnutie SPP” túto pochybnosť nemáme. Robert Fico bol na rokovaní vlády, ktorá toto najväčšie svinstvo v histórii Slovenska schválila. Dali ste si pri tom Coca-colu, pán premiér? Prečítam teraz uznesenie vlády Roberta Fica, prijaté za účasti Roberta Fica, zo dňa 4. septembra tohto roku: Vláda súhlasí s návrhom na uskutočnenie reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v zmysle predloženej Informácie o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.. Teda v zmysle “Návodu na rozkradnutie SPP”. Ako páni - finančné skupiny, napísali, tak lokaji na vláde schválili. S čím vlastne táto vláda lokajov vyslovila definitívny súhlas? Preložím do zrozumiteľnej reči: Vláda odsúhlasila, že prevezme zadlženú firmu, ktorá každý rok prerobí ďalších 80 miliónov eur. Teda bývalú matku SPP, dnes chudobnú sirotu SPP. A čo odovzdala vláda lokajov pod kontrolu svojich pánov, teda finančných skupín EPH a J&T? Všetko ostatné. Aby sme pochopili, o čo v tejto kauze ide, musíme si povedať, čo je to všetko ostatné. Skupina SPP je rozdelená na 4 kľúčové subjekty: 1; TRANZIT (EUSTREAM) 2; DISTRIBÚCIU (SPP-Distribúcia) 3; ZÁSOBNÍKY (najmä NAFTA a.s., POZAGAS) 4; OBCHOD (materská SPP). Tri z týchto štyroch oblastí sú ziskové. Tranzit, distribúcia a zásobníky; štvrtá oblasť - obchod - je stratová. Vďaka materiálu, ktorý písalo J&T a ktorý vláda schválila 4. septembra, si tri ziskové oblasti ponecháva J&T a jedinú stratovú si prevezme štát. Veľmi výhodný biznis, pán premiér. Pre J&T. Preto ten materiál museli písať oni. Takto by to žiaden štátny úradník nenapísal. Zlatým teľaťom je oblasť prvá. Tranzit. Spoločnosť EUSTREAM. Na trhu má de facto monopol. Bez tejto spoločnosti by sa ani meter kubický plynu nedostal do žiadnej domácnosti alebo firmy na Slovensku. A viete prečo je to tak? Pretože sa tak rozhodli J&T. A Robert Fico poslušne vykonal. 14. februára 2013 jeho vláda "vykopala" plynovod Bratstvo v hodnote 2,5 miliardy EUR z materskej firmy SPP a "zakopala" ju do firmy EUSTREAM. Pán Fico sa bude tváriť, že však čo, nič sa nedeje. Štát stále vlastní 51% akcií aj v EUSTREAMe. Ale dámy a páni, my máme dôkaz, že vláda Roberta Fica, absolútne stratila kontrolu nad EUSTREAMom. Nad najziskovejšou časťou skupiny SPP. Máme dôkaz, že EUSTREAM je dnes pod úplnou a výlučnou kontrolou EPH a J&T. Vláda sa vzdala kontroly nad 99 percentami bonitného majetku SPP a nechala si pod kontrolou 1 percento rizikového majetku. Predkladám vám výpis z obchodného registra spoločnosti EUSTREAM. Prečítam vám mená členov predstavenstva, ktorí túto spoločnosť riadia: Predseda predstavenstva: Tomáš Mareček, nominant EPH, predtým J&T člen predstavenstva: Vladimír Mlynář, nominant spolumajiteľa EPH, finančnej skupiny PPF A kto je ten tretí? Kto je tam za túto vládu? Že by znovu niekto z J&T? Dámy a páni poslanci za vládny Smer, kto vás zastupuje v novej matke SPP? Robert Hančák. Ten Robert Hančák, ktorý už v roku 2006 za prvej vlády Roberta Fica priamo z J&T nastúpil na ministerstvo vnútra. A máte to tu čierne na bielom. Vláda nemá v EUSTREAME, zlatom vajíčku skupiny SPP, ani jedného človeka, vôbec nikoho. Vláda lokajov odovzdala EUSTREAM do rúk svojich pánov. Táto vláda nevládne. Táto vláda je ovládaná. Preto stratila kontrolu nad EUSTREAMom. Nad najziskovejšou časťou skupiny SPP. Táto vláda lokajov vyhlasuje za víťazstvo, že získala pod kontrolu stratovú časť skupiny SPP, a pritom sa vzdala kontroly nad strategickým majetkom dvadsať násobne vyššej hodnoty! Šéflokaj, premiér Robert Fico, potom, čo sme ho pri tomto svinstve pristihli, vyhlasuje dookola, že bude garantovať ceny plynu, že ochráni domácnosti, že presadí s Gazpromom lepšiu zmluvu. Ale čo už môže lokaj garantovať? Nič. Keby jeho páni z J&T alebo EPH povedali, že niečo garantujú, mohli by sme sa o tom aspoň baviť. Ale oni nepovedali, že niečo garantujú. Oni vo vládnom materiáli “Návod na rozkradnutie SPP”, ktorí sami napísali, neuviedli ani jediné slovíčko o garantovaní cien plynu pre domácnosť. Hovorí sa tam iba o tom, ako z SPP vytiahnu za pomoci svojich lokajov ďalšie miliardy eur. Áno dámy a páni, im nestačí, že dostali od svojich lokajov SPP. Oni ho chcú hneď aj vykešovať. Preto musel kľúčový materiál k tomuto biznisu vzniknúť na počítači J&T. Toto by zodpovedný štátny úradník NIKDY nenapísal. Toto je ďalší priamy dôkaz, že vláda nevládne. Že táto vláda je ovládaná. V bode 7.1 “Návodu na rozkradnutie SPP”, s krycím názvom Informácia o reorganizácií SPP, ktorý bol napísaný na počítači J&T a schválený touto vládou lokajov, sa píše, že prvým krokom vedúcim k finálnej štruktúre je, citujem: “úver do SGH (poznámka: 100 percentnej dcére EPH) vo výške 49 percent očakávanej distribúcie akcionárom.” Teda ako prosím ? Viete, čo táto veta znamená? Preložím: Táto vláda poslušne odsúhlasila, že skupina SPP dá finančnej skupine EPH úver z budúcich výnosov.  Nemusia čakať, kým pod ich manažmentom SPP naozaj tie peniaze zarobí. To by mohlo trvať veľmi dlho. Rozhodne dlhšie, ako funkčné obdobie ich lokaja. Dostanú to hneď. Pán premiér, koľko ste im sľúbili? 100 mil, 200 mil, 300 miliónov? A poskytnutie takéhoto úveru je v koho záujme? V záujme občanov? Získajú tým niečo daňoví poplatníci? Je to verejný záujem? Nie. Je to čisto súkromný záujem J&T. Preto musel kľúčový materiál k tomuto biznisu vzniknúť na počítači J&T. Toto by ani len priemerne zodpovedný štátny úradník NIKDY nenapísal. Toto je ďalší priamy dôkaz, že vláda nevládne. Že táto vláda je ovládaná. A prečo sú Vaši páni takí netrpezliví? Čo ich tak tlačí? Tlačí ich to, že majú veľký problém. Celé SPP kúpili na dlh. Nedali do toho ani euro vlastných zdrojov. Lebo, dámy a páni, EPH má veľký problém: 2,5 miliardy eur musí bankám vrátiť. Ako to vzniklo? EPH a J&T si počkali na výsledok minuloročných marcových volieb. Keď videli, že ich lokajom sa vo voľbách zadarilo, 29. apríla minulého roku si zobrala EPH úver 1 miliardu eur na kúpu SPP. V januári tohto roku si zobrali ďalší úver. Tentokrát jeden a pol miliardy eur. Dohromady je teda výška úveru 2,5 miliardy eur. A ten musí EPH rýchlo splatiť. Vlastné peniaze na to nemá. Preto páni z EPH prikázali svojim lokajom vo vláde Roberta Fica, aby konali. A oni vykonali. Výsledkom je materiál napísaný v J&T a schválený vládou 4. septembra s prisľúbeným úverom pre EPH od SPP. Dámy a páni, kolegyne a kolegovia, zastavme to! Zastavme to, kým je ešte čas. Zastavme to, kým neskončia peniaze občanov Slovenskej republiky na účte nejakej schránkovej firmy v zahraničí. Môže byť niečo nemorálnejšie, ako keď dovolíme finančným skupinám, aby získali najväčší strategický podnik SPP z peňazí SPP? Vyzývam túto vládu, ak sú vo vás aspoň zvyšky svedomia, zastavte to! Vzoprite sa aspoň raz svojim pánom a myslite aspoň raz na ľudí tejto krajiny! To chcete po sebe naozaj zanechať iba spúšť? Vráťme sa k spomínanému bodu 7.1 tohto Návodu na rozkradnutie SPP. Pokračujme v krokoch vedúcich k finálnej štruktúre SPP, citujem: “Najdôležitejšie kroky: Vklady spoločných dcérskych spoločností (Eustream, SPP Distribúcia, Nafta, Pozagas, SPP Storage a ostatné spoločnosti skupiny SPP s výhradou riešenia výmeny podielov v spoločnostiach prevádzkujúcich zásobníky ZP) do SPP Infrastructure.” Táto vláda lokajov poslušne odsúhlasila, že všetky ziskové časti SPP vloží do novej matky SPP - SPP Infrastructure. Okrem zásobníkov plynu. Prečo? Pretože vaši páni z EPH už za pár mesiacov zistili, že na zásobníkoch sa nedá zarobiť. A čo urobili? Pekne to vrátia naspäť štátu, nech sa stará. Nech sa trápi. SPP, akciová spoločnosť nebude mať po novom nič. Novou matkou skupiny SPP je SPP Infrastructure. A čo sa podľa bodu 7.1 Návodu na rozkradnutie SPP chystá v novej matke SPP Infrastructure? Citujem: “Zníženie základného imania na SPP Infrastructure a následný zápočet záväzku zo zníženia základného imania voči pohľadávkam za SGH a SPP”. Preložím: Z novej matky SPP, SPP Infrastructure, znížením základného imania vytiahnete všetok cash a započítate si to medzi sebou. A bude dokonané. Z vlajkovej lode a najväčšieho strategického podniku Slovenskej republiky zostane iba ohlodaná kosť. Takže to teraz zhrniem: Táto vláda mohla pred rokom uplatniť predkupné právo na 49 percent akcií SPP a stať sa 100 percentným majiteľom SPP. Mohla to urobiť bez použitia jediného eura zo štátneho rozpočtu. Presne rovnakým spôsobom, ako neskôr napomohla EPH a J&T. Na úver. Napríklad takto: Vláda by uplatnila záložné právo na akcie SPP a poverila by Transpetrol získaním 49 percent akcií. Transpetrol ako 100 percentne štátny podnik by si zobral úver v celkovej hodnote 2,5 miliardy euro zaručený akciami SPP. Celá skupina SPP by dnes bola 100 percentne v rukách štátu. Slovenská republika by mala pod kontrolou plynovod Bratstvo, distribúciu plynu, zásobníky aj obchod s plynom. Občania Slovenskej republiky by mali garantovaný 12 percentný výnos ročne z majetku skupiny SPP. Ktorá banka dá dnes občanovi 12 percentný garantovaný výnos ročne? Žiadna. Iba SPP. Každá vláda na svete by po takomto "výhodnom" obchode pre štát okamžite skočila. Ale naša vláda lokajov nie. Robert Fico síce vyhlasoval 10. apríla 2012, citujem: “Budeme tvrdo pripomínať, že ak sa predá tých 49 percent, môže nastať zmena v tom, že už nebudú mať manažérsku kontrolu v predstavenstve. V tom okamihu prechádza kontrola nad SPP opäť do rúk štátu.“ Ale lokaj o ničom nerozhoduje. Lokaj iba vykonáva to, čo mu prikáže jeho pán. V tomto prípade šéf EPH Daniel Křetinský. A ten mu odkázal v máji minulého roku cez médiá jasne, citujem: “Získanie manažérskej kontroly do rúk štátu nie je možný cieľ.” A tak lokaj zrazil podpätky a vykonal vôľu svojho pána. To bolo po prvé - neuplatnenie predkupného práva a posunutie SPP finančným skupinám. Robert Fico urobil presne to, za čo chcel vyvodzovať zodpovednosť pri privatizácii SPP pred 12 rokmi. Po druhé. Vláda Roberta Fica vložila plynovod Bratstvo za 2,5 miliardy euro do spoločnosti EUSTREAM. Do najziskovejšej časti skupiny SPP. Vo vedení ktorej nemá štát ani jediného zástupcu. Po tretie. Vláda Roberta Fica poslušne súhlasila s tým, že skupina SPP dá úver EPH, aby EPH mohla vyplatiť časť svojich úverov na nadobudnutie SPP. To je teda riadna zvrhlosť. Štát napomáha úverom finančnej skupine, aby získala najväčší strategický podnik Slovenska namiesto toho, aby si tento podnik sama zobrala. Ešte raz . Po štvrté. Vláda Roberta Fica poslušne súhlasila s tým, že sa všetky lukratívne časti SPP vložia do novej matky SPP - SPP Infrastructure. A v tejto novej matke SPP bude následne znížené základné imanie, aby EPH a J&T mohli ohlodať SPP až na kosť. Celý tento príbeh sa dá zhrnúť do jednej vety: Obyčajní zlodeji robia podvody s DPH. Táto vláda robí podvody s EPH. Dámy a páni, bod jeden sa už nedá zvrátiť. Ale štát má ešte stále právo nominovať svojho zástupcu do EUSTREAMu. Štát ešte stále môže zabrániť, aby si prostredníctvom úveru od SPP EPH vytiahla prvú čast peňazí z SPP. Štát môže ešte stále zabrániť, aby prostredníctvom zníženia základného imania v novej matke SPP - SPP Infrastructure - EPH ohlodalo SPP až na kosť. Ešte stále tomu môžeme zabrániť. Ale musí padnúť táto vláda lokajov. Vážené dámy a páni, problémom tejto vlády nie je iba J&T a EPH. Túto vládu lokajov riadi niekoľko pánov. Uveďme si niekoľko príkladov. O ministroch Malatinskom, Glváčovi alebo Počiatkovi sme už hovorili v súvislosti s J&T. Pán minister Jahnátek – Vy ste lokajom pána Širokého? Pani ministerka Zvolenská, teraz si nie som istý, aby som Vás neurazil, Vy ste takisto lokajom pána Širokého? Alebo lokajom Penty? Alebo obidvoch? Pán minister Lajčák – Vy ste lokajom pána Výboha? Možno sú aj svetlé výnimky. Napríklad minister Maďarič vyzerá byť sám sebe pánom. Ale vláda lokajov má aj svojho šéfa. Pán premiér, ako to dokážete, slúžiť naraz toľkým pánom? Klobúk dole. To si vyžaduje obratného človeka. Vy ste sa do role lokaja asi priamo narodili. Vážené dámy a páni, počas posledných dvadsiatich rokov sme svedkami, ako finančné skupiny či oligarchovia postupne ovládli tento štát. Začalo sa to po vzniku Slovenskej republiky, keď Vladimír Mečiar túto vládnucu vrstvu vytvoril. Robert Fico im predal celý štát. V normálnom svete by malo platiť desať Božích prikázaní, ktorými by sme sa mali riadiť. Finančné skupiny si vytvorili vlastný svet, v ktorom platia ich vlastné prikázania. Prvýkrát sme ich počuli sformulované od Jaroslava Haščáka v konšpiračnom byte Penty: Bolo by mi zle to čo len čítať, tak Vám to ukážem. Toto je päť prikázaní finančných skupín. Toto je päť prikázaní, ktoré si táto vláda lokajov finančných skupín osvojila. Toto je päť prikázaní, podľa ktorých ovládate Slovensko. My máme úplne inú predstavu o Slovensku. Demokracia je dobrý systém, ktorý vás zmetie. A v tejto krajine bude rozhodovať občan a volič. Občan bude v tejto krajine pánom. Nie finančné skupiny, nie ich lokaji. Občan musí byť v tomto štáte pánom. Česť sa za peniaze kúpiť nedá. A občanov, ktorí sa nedajú kúpiť, je v tejto krajine väčšina. Pretože väčšina občanov Slovenska nie je na predaj. Pretože väčšina ľudí na Slovensku má svoju česť. Preto si nás Vaši páni nikdy nebudú môcť kúpiť.