Na verejnom zhromaždení občanov pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie, ktoré sa konalo v Bratislave na nám. SNP dňa 17. novembra 2014, sme ako organizátori mítingu adresovali predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi výzvu na stretnutie do stredy dňa 19. novembra 2014.

Na zhromaždení boli sformulované konkrétne požiadavky na vládu SR a vládnu väčšinu v Národnej rade SR. Zároveň sme avizovali, že zoznam požiadaviek v najbližších dňoch doplníme o ďalšie body, ktoré sa priamo týkajú situácie v zdravotníctve a alarmujúceho stavu korupcie v našej krajine.

Dovoľujeme si preto zosumarizovať šesť konkrétnych požiadaviek:

1.    Na najbližšej schôdzi Národnej rady SR bude schválená právna úprava, ktorá zamedzí účasti schránkových firiem vo verejnom obstarávaní. Rovnaká požiadavka preukazovania skutočných vlastníkov sa bude týkať zdravotných poisťovní.

2.    Národná rada SR vytvorí osobitnú komisiu (výbor) na dohľad nad vyšetrovaním kauzy Gorila, ktorá bude mať paritné zastúpenie vládnej väčšiny a opozície

3.    Schválenie právnej úpravy, ktorá znemožní politické nominácie v zdravotníctve. Výberové komisie budú menované za účasti viacerých subjektov (zástupcov zamestnancov, Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek) tak, aby žiaden zo subjektov neurčoval väčšinu členov výberovej komisie.

4.    Zvolenie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR navrhnutého opozíciou z radov renomovaných osobností v oblasti boja proti korupcii.

5.    Schválenie zákona o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov.

6.    Okamžité odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR Ing. Martina Senčáka a riaditeľky Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch JUDr. Márii Domčekovej z dôvodu ich priamej účasti na nákupe predraženého CT prístroja v piešťanskej nemocnici.

Výzvu na stretnutie, ako aj požiadavky zhromaždených občanov, adresujeme premiérovi R. Ficovi verejne prostredníctvom médií. Keďže súdna prax potvrdila, že štandardné doručovanie písomností R. Ficovi nie je možné ani v rámci súdneho konania, ktorého je on sám účastníkom, zvolili sme túto verejnú formu doručenia našej výzvy.

V prípade, ak premiér R. Fico odmietne navrhované stretnutie, oznámime ďalší postup vo štvrtok na tlačovej konferencii.

Alojz Hlina
Daniel Lipšic
Igor Matovič
Richard Sulík