Minister dopravy Ján Počiatek vyzval verejnosť, aby ukázala, kde pochybil pri výbere firmy na zabezpečenie platieb mýta cez palivové karty za vyše 140 miliónov eur.

Podpredseda hnutia NOVA Marcel Klimek upozornil na päť pochybení v tomto tendri už v marci tohto roka. Týkali sa nastavenia súťažných podmienok. Na priamu výzvu ministra dopravy Jána Počiatka ich prinášame ešte raz.

1. Predpokladaná hodnota zákazky: 135,5 milióna € za 8-13 rokov. 135 mil. za 13 rokov je 10 mil. ročne. Nech je mýtne inkaso hneď 200 mil. € ročne (hoci plán na tento rok je len 158 mil.) znamená to 5% poplatok za platbu. V ktorých bankách resp. inštitúciách dali Ficovým obstarávateľom takúto referenciu na poplatok za zúčtovanie platby ? Lebo v bežnej banke by dali cca 0,75%. Kto tu forsíruje 6-násobné predraženie ?

2. Finančná spôsobilosť: prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky 2010, 11 a 12 spolu min. 15 miliónov €. Podľa zákona možno žiadať za jeden rok obrat vo výške predpokladaného ročného plnenia, teda pri troch rokoch 30 mil. €. Pri takej veľkej zákazke by to bolo viac ako žiadúce a splnila by to hociktorá banka. Tak prečo práve 15 miliónov € ? Hádam nie preto, že pôvodný víťaz, Fleetpay dosiahol 20 mil. € spolu presne za tieto 3 roky a tvrdšie kritérium by nesplnil ?

3. Technická spôsobilosť: Zoznam služieb za roky 2010-12, ktorým preukáže, že realizoval minimálne 1 zákazku / projekt rovnakého resp. obdobného charakteru v dĺžke trvania min. 2 roky a v minimálnom objeme 100 miliónov € ročne. Takýto projekt žiaden rozumný súkromný subjekt nerealizoval, banky si na prevádzkovanie terminálov nenajímajú tretie osoby, nemá to zmysel. NDS by stačilo, podobne ako v Českej republike, nakúpiť POS terminály a zúčtovanie kariet vykonávať priamo bez sprostredkovateľa, s pomocou bánk, ktoré majú potvrdenie na realizáciu platobného styku priamo od najvyššej inštancie - Národnej banky Slovenska. A keď už, prečo je napr. dôležité mať len 1 zákazku na 100 mil.€? Veď banky realizujú platobný styk v miliardách €, a pre stovky až tisíce klientov už dlhé desaťročia.

4. Technická spôsobilosť - počas požadovanej doby realizácie zákazky/projektu zabezpečenie výberu finančných prostriedkov prostredníctvom palivových kariet minimálne 5 vydavateľov palivových kariet tak v režime predplatenia, ako aj v režime následného platenia Prečo by sa platby palivovými kartami mali líšiť od platieb bankovými kartami a prečo práve 5 vydavateľov ? Veď POS terminálu je jedno, kto kartu vydal. Verejnému obstarávateľovi môže byť úplne jedno, či palivová karta je "v režime predplatenia, alebo v režime následného platenia" dôležité je, či mu vydavateľ karty sumu preplatí. A to už vôbec nehovorím o fakte, že slovenská legislatíva nikde neuvádza, čo je to palivová karta. Ide totiž iba o obchodnícky terminus technicus, pod ktorý možno zahrnúť čokoľvek. V jej podstate ale ide o platobnú kartu.

5. Technická spôsobilosť - realizovaná zákazka/projekt zahŕňala službu duálnej realizácie platieb prostredníctvom palivovej a bankovej karty na jednom EFT POS termináli. Uvedená podmienka zjavne znamená, že ide o realizáciu platobného styku na existujúcich POS termináloch pre bankové karty. Najneskôr v tomto okamihu sa de facto stráca akýkoľvek zmysel tohto obstarávania - čo vlastne bude dodávateľ robiť?

Týchto päť podozrivých podmienok dalo vopred tušiť, že víťazom tendra bude spoločnosť Fleetpay, ktorá pôvodnú zákazku získala bez súťaže - alebo iná firma s prikrytím Fleetpayu. A presne to sa stalo.