Poslanci hnutia NOVA v mestskom zastupiteľstve budú apelovať na Magistrát mesta Bratislavy a na Mestskú časť Bratislava-Petržalka ako majiteľov pozemkov pred nemocnicou sv. Cyrila a Metoda, aby v prípade dodatočnej snahy súkromnej  obchodnej spoločnosti ZIPP-S, s.r.o.  o legalizáciu svojich stavebných zásahov im v žiadnom prípade nevyhoveli, ale naopak, aby kompetentní predstavitelia mesta Bratislava začali intenzívne rokovanie, aby aspoň pacienti mali prvé tri hodiny možnosť bezplatne parkovať.

Budeme sa snažiť presadiť informáciu o parkovaní pred nemocnicami ako samostatný bod rokovania zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava, čím chceme vyvinúť tlak na primátora mesta Bratislava Milana Ftačnika, a tak zabezpečiť, aby sa kauza nezamietla pod koberec.

Budeme žiadať informáciu, kto dal povolenie na osadenie stĺpikov, ktoré bránia parkovaniu v blízkosti nemocnice  sv. Cyrila a Metoda v čase, keď sa prevalila kauza spoplatnenia parkovísk, čím zabránil možnému bezplatnému parkovaniu.

Zároveň iniciujeme prostredníctvom poslancov Národnej rady SR za  stranu NOVA poslanecký prieskum v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), aby sa preverilo aj to, kto bol členom výberovej komisie, ktorá rozhodla o podpise mimoriadne nevýhodnej Koncesnej zmluvy  pre samotnú UNB, ale hlavne  pre občanov Bratislavy  a nesie tak priamu zodpovednosť za vzniknutý stav.

 

 

                                       Katarína Augustinič

predsedníčka krajského koordinančného centra Nová väčšina – Dohoda v Bratislave