Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2016
 
Suma 3 500,00 EUR, bezodplatné plnenie (poskytnutie bezodplatnej služby)
obchodné meno: PTA, s.r.o.; sídlo: Bratislava, Palárikova 31, PSČ: 811 04
 
Suma 2 650,00 EUR, bezodplatné plnenie (poskytnutie bezodplatnej služby)
meno a priezvisko: Maroš Baľo; trvalé bydlisko: Poprad, Dostojevského 4684/75, PSČ: 058 01
 
Suma 2 402,60 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Obaidullah Mir; trvalé bydlisko: Rimavská Sobota, Narcisová 2, PSČ: 979 01
 
Suma 2 294,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Viera Leščáková; trvalé bydlisko: Kanaš - Veľký Šariš, Okružná 6, PSČ: 082 21
 
Suma 1 965,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Oľga Jarošová; trvalé bydlisko: Slovenský Grob, Školská 24, PSČ: 900 26
 
Suma 1 797,40 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Milan Kaplan; trvalé bydlisko: Michalovce, J. Murgaša3230/3, PSČ: 071 01
 
Suma 1 156,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Marián Kubala; trvalé bydlisko: Čadca, Horelica 479, PSČ: 022 01
 
Suma 870,00 bezodplatné plnenie (poskytnutie bezodplatnej služby)
obchodné meno: Anna Šmehilová EFFETA – CHRÁNENÁ DIELŇA, sídlo: Nitra, Ďumbierska 7
 
Suma 766,8 EUR, bezodplatné plnenie (poskytnutie bezodplatnej služby)
obchodné meno: SALU TRADING, s.r.o.; sídlo: Nitra, Nábrežie mládeže 15, PSČ: 949 01
                                                                                                                                      
Suma 852,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Robert Pajdlhauser; trvalé bydlisko: Bratislava, Závadská 18, PSČ: 831 06
 
Suma 619,00 EUR, členský príspevok                        
meno a priezvisko: Tibor Hlavatý; trvalé bydlisko: Marianka, Karpatská 122, PSČ: 900 33
 
Suma 569,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Anna Andrejuvová; trvalé bydlisko: Bratislava, L. Svobodu 38, PSČ: 811 02
 
Suma 565,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Tomáš Oparty; trvalé bydlisko: Bratislava, Palárikova 31, PSČ: 811 04
 
Suma 530,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Peter Huba; trvalé bydlisko: Košice, Poľovnícka 4, PSČ: 040 11
 
Suma 423,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Gábor Grendel; trvalé bydlisko: Bratislava, Vazovova 2740/15, PSČ: 811 07
 
Suma 410,00 EUR, členský príspevok
meno a priezvisko: Roman Szilágyi; trvalé bydlisko: Košice, Ladožská 15, PSČ: 040 12