NOVA je hnutím ľudí a pre ľudí, ktorí majú sen o Slovensku ako o modernej, tolerantnej a prosperujúcej krajine, kde sa slušnosť cení a úsilie spravodlivo odmeňuje.

 

V roku 2015, ktorý sa práve začína, Vám prajeme veľa šťastia, zdravia a pokoja. Našou hlavnou ambíciou pre nasledujúce mesiace je spolu s vami urobiť všetko pre to, aby sa už v dohľadnom čase začali slušní a pracovití ľudia na Slovensku cítiť dobre. Aby mladí ľudia nemuseli utekať do sveta za prácou a lepším životom. Aby sme lepší a kvalitnejší život mohli prežiť tu, na Slovensku.

 

Naša vízia je jednoduchá:

 

NOVA presadzuje spoločenskú spravodlivosť.

NOVA je nový začiatok. Pre ľudí aj pre Slovensko.

NOVA je tu pre strednú vrstvu.

NOVA je prozápadná.

NOVA chráni slovenskú identitu, kresťanstvo a slobodu.

Ľudia v NOVE vedia, čo chcú a vedia, ako to treba urobiť.

 

 

SPOLOČENSKÁ SPRAVODLIVOSŤ je pre hnutie NOVA najdôležitejšou hodnotou – chceme chrániť tých, ktorí rešpektujú zákony, majú záujem pracovať a živiť svoje rodiny, ako aj tých, ktorí sú bez vlastnej viny v ťažkej životnej situácii.

 

NOVA JE TU PRE ĽUDÍ, KTORÍ CHCÚ NOVÝ ZAČIATOK. Nový začiatok pre Slovensko znamená, že sa nanovo rozhodneme, v akom štáte chceme žiť. Základný rámec podoby štátu je definovaný v Ústave, ktorá určuje vzťah slobodných občanov voči štátnej moci, jej rozdelenie a kontrolu. Ústava by nemala byť dokumentom, v ktorom nás vláda informuje, akej časti moci sa rozhodla vzdať v prospech občanov. Myslíme si, že by to malo byť naopak. My, slobodní občania Slovenskej republiky by sme sa mali rozhodnúť, akú časť našich práv odovzdáme vláde a v Ústave by sme mali určiť, čo vláda môže a čo nemôže. Ak chceme nový začiatok pre krajinu, musíme začať s prípravou a presadzovaním novej Ústavy. Ústava je zásadný dokument, prakticky aj symbolicky – a preto by jej nové znenie malo byť schválené v referende. Do najbližších parlamentných volieb preto predstavíme návrh novej Ústavy, ktorý bude vychádzať z uvedených princípov.

 

Nový začiatok dnes potrebuje aj náš politický systém, ktorý prehlbuje odcudzovanie občanov a verejnej moci. Jedným z riešení je zavedenie kombinovaného volebného systému, ktorý zaručí, že každý región Slovenska bude mať v parlamente svojich priamo volených zástupcov.

 

Nový začiatok potrebujú aj verejné úrady a inštitúcie, ktorým chceme dať „ľudskú tvár“. Táto misia bude vychádzať zo zásady, že úrady a úradníci sú v službe občanom a ich prvoradým cieľom je pomáhať. Svojvoľné prekračovanie právomocí a šikanovanie občanov zo strany úradníkov musí byť adresne postihované, a naopak dobrá verejná služba musí byť adekvátne ohodnotená. Dnešnú neprehľadnú pavučinu predpisov musíme zásadne zjednodušiť a podriadený vzťah občanov musíme nahradiť definovaním jasnej misie každého verejného úradu.

 

A napokon, nový začiatok potrebujú aj pravidlá fungovania našej ekonomiky. Dnes je štát silný tam, kde silný nemá byť, a naopak je slabý tam, kde má byť silný. Štát sa musí stať silným v regulácii finančných inštitúcií, monopolov a dominantných hráčov na trhu - ako sú napríklad banky, telekomunikační operátori alebo energetické spoločnosti. Naopak, štát musí prestať šikanovať a obmedzovať živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. V ekonomickej aktivite a tvorivosti musíme našim ľuďom rozviazať ruky a všemožne podporovať podnikanie a prácu.

 

NOVA JE TU PRE ĽUDÍ STREDNEJ VRSTVY. Slovensku sa bude dariť vtedy, ak tu bude vládnuť stredná vrstva, v prospech strednej vrstvy a s podporou strednej vrstvy. Za strednú vrstvu považujeme ľudí, ktorí platia dane a vychovávajú deti, učiteľov, lekárov, zdravotné sestry, inžinierov, malých a stredných podnikateľov, zamestnancov. Na práci týchto ľudí stojí každý štát. A práve títo ľudia sú obeťou Ficovej vlády. Stredná vrstva je šikanovaná vládou, finančnými skupinami, justíciou aj neprofesionálnymi úradníkmi. Stredná vrstva znáša väčšinu dôsledkov zlých rozhodnutí vlády, ktorá odsáva peniaze strednej vrstvy v prospech oligarchie. Za peniaze strednej vrstvy vláda buduje závislosť chudobných a slabých na štáte a „kupuje“ si ich súhlas alebo mlčanie. Lenže strednú vrstvu nie je možné žmýkať donekonečna. Musíme to zastaviť.

 

NOVA JE PROZÁPADNÁ. Slovensko je súčasťou Západu už od čias sv. Cyrila a sv. Metoda. Za posledných tisíc rokov sme zažili všetko, čo Západom hýbalo: gotiku, baroko, reformáciu, boj proti Turkom a islamu, osvietenstvo, revolúcie, kapitalizmus, nacizmus, komunizmus, neomarxizmus. Máme spoločnú pamäť s Nemcami, Francúzmi, Čechmi, Maďarmi, Poliakmi, ale aj s Američanmi alebo Kanaďanmi. Nechceme byť mostom medzi Východom a Západom. Nikdy sme ním neboli a pokusy stať sa „mostom“ viedli iba k tomu, že sme nejaký čas patrili niekam, kde sme vôbec nechceli byť.

 

NOVA CHRÁNI A ROZVÍJA SLOVENSKÚ IDENTITU. Slovensko je súčasťou západnej civilizácie. Sme pomerne konzervatívna, väčšinovo katolícka krajina. Ale sme súčasne veľmi pestrí a rozmanití – nábožensky, etnicky aj geograficky. Vždy to tak bolo, a je to dobre. Aj preto je Slovensko zaujímavá a nie nudná krajina. Slovensko má za sebou silný príbeh. Ešte pred 100 rokmi sme neboli ani na mapách a dnes sme moderným a úspešným štátom.

 

Na Slovensku žijú ľudia s predstavou, že Slovensko by malo byť katolíckym národným štátom, a preto treba všetko okrem slovenského katolicizmu potlačiť. Na Slovensku však žijú aj ľudia s predstavou, že Slovensko má byť liberálna občianska krajina, a preto treba všetko katolícke a národné potlačiť.

 

Problémom slovenských dejín, a aj problémom slovenskej súčasnosti, sú ľudia, ktorí chcú potlačiť jednu z týchto dvoch čŕt, ktoré sú Slovensku vlastné. Budujme na oboch, pretože potláčanie ktorejkoľvek z nich ochudobňuje a oslabuje Slovensko. Sme presvedčení, že kresťanstvo, vlastenectvo, sloboda a európskosť k Slovensku patria a sú súčasťou slovenskej identity.

 

V HNUTÍ NOVA SÚ ĽUDIA, KTORÍ VEDIA, ČO CHCÚ A VEDIA, AKO TO UROBIŤ. Vieme, že chceme nový začiatok pre Slovensko aj pre ľudí na Slovensku. Vieme, že to treba urobiť novou ústavou, ktorá postaví systém z hlavy na nohy – vráti skutočnú moc do rúk občanov. Vieme, že chceme nanovo nastaviť pravidlá fungovania slovenskej ekonomiky, aby fungovala viac podľa nemeckých a menej podľa ruských štandardov. Vieme, že chceme postaviť Slovensko na ľuďoch a v prospech ľudí, ktorí platia dane a vychovávajú svoje deti. Vieme, že ak sa bude dariť učiteľom, lekárom, zdravotným sestrám, malým a stredným podnikateľom, zamestnancom a ich rodinám, bude sa dariť celému Slovensku. A vieme, že týmto ľuďom sa bude dariť vtedy, ak bude na Slovensku spravodlivosť, sloboda, nízke dane a ak budeme strednú vrstvu chrániť pred šikanovaním zo strany štátu a ekonomicky silných. Vieme, že Slovensku sa bude dariť iba vtedy, ak bude vedieť, kam patrí a bude sa podľa toho správať. Vieme, že Slovensko nemá byť mostom, o ktorý budú veľmoci bojovať. Chceme, aby Slovensko bolo pevnou a jednoznačnou súčasťou Západu. Poznáme slovenskú identitu. Chceme ju chrániť a stavať na nej. Vieme, že byť za slobodu, Boha, národ a Európu sa nevylučuje. Kresťanstvo, vlastenectvo, sloboda a európskosť k Slovensku patria a obohacujú ho. Bez žiadnej z týchto hodnôt by Slovensko nebolo Slovenskom.

 

Toto sú hodnoty a ciele, o ktoré sa budeme v roku 2015 usilovať, aby sme už v roku 2016 spoločne s vami začali budovať nové, úspešné Slovensko.

 

 

V Bratislave, 1. januára 2015.Daniel Lipšic                  Jana Žitňanská